Naast huur of hypotheek op de woning vormen de energielasten - en dan met name die voor gas en elektra - een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten, hoewel ook de kosten voor water aan een opmars zijn begonnen.
Zo zijn allerlei heffingen gelegd op gas- en elektraverbruik, waaronder de bekendste: De R.E.B., ofwel de Regulerende Energiebelasting en de 'ecotax'.
Z.g. 'voor het milieu', maar omdat dat geld gewoon in de algemene middelen verdwijnt en niet specifiek voor dat milieu wordt ingezet, is het een doodordinaire belasting. Een deel van de z.g. belastingverlaging die het inkomstenbelastingplan voor 2001 de mensen voorspiegelt, wordt zo weer teruggehaald, vooral over de ruggen van de mensen die in de warmtetechnisch gezien slechtste woningen wonen.
Bij deze R.E.B. is tevens sprake van het 'Von Münchhausen'-effect omdat over deze heffing weer BTW wordt geheven...
Dit jaar 17,5% en volgend jaar 19%, dus bijna eenvijfde deel...
Zo kan ik het ook!
Uit de Leeuwarder Courant van 4-11-2000:

LEEUWARDERS SCHRIKKEN VAN HOGE ENERGIELASTEN

Van een onzer redacteuren
LEEUWARDEN - De eindafrekening van het gas- en stroomverbruik heeft de klanten van Essent Friesland in een deel van Leeuwarden en het buitengebied een flinke schrik bezorgd. De termijnbedragen voor volgend jaar zijn met 40 tot 50 procent omhoog gegaan. Veel huishoudens betalen per jaar zo'n duizend gulden meer.
[Dit is echt grof!
Hierbij moet men ook beseffen dat de aangekondigde belastingverlaging bij de inkomstenbelasting volgend jaar, die dat wat moest compenseren, iets is waaraan mensen in de bijstand niks hebben. Dit komt in feite omdat de bijstand i.t.t. alle andere uitkeringen en lonen een netto-uitkering is en geen brutobedrag waarbij een belastingverlaging effect heeft op de loonbelastingtabellen.
M.a.w.: Een belastingverlaging leidt niet tot een hoger netto-maandbedrag bij de ABW. Duizend gulden per jaar meer uitgeven voor energie betekent per maand een uitgavenstijging van zo'n ¦83,- ...
Dat is een redelijk gevulde kar boodschappen/maand in de supermarkt...
Voeg daarbij dat de 'gaten' in de bijstandsuitkeringen gaan vallen bij eenoudergezinnen en gezinnen met ABW omdat de 'voorlopige teruggaven' inkomstenbelasting die men zelf voor 1-12-2000 bij de belastingdienst moet aanvragen, door veel sociale diensten al op voorhand worden gekort op de bijstandsuitkering en het ramp-scenario voor de laagstbetaalden is compleet: Hogere woonlasten en 'gaten' in de uitkering leiden tot wat mooi heet 'liquiditeitsproblemen' omdat het stoppen van de gaten door belastingteruggaven niet qua tijd 'in de pas loopt' met de betaling van de uitkering.
Ik voorzie veel meer betalingsachterstanden en afsluitingen van gas en water bij mensen met een uitkering en vooral met een bijstandsuitkering.]

De telefoon bij Essent stond vanaf eergisteren roodgloeiend. Het bedrijf verklaart de forse verhoging uit het feit dat de oude termijnbedragen zijn gebaseerd op gegevens van vorig jaar. Op dat moment was onduidelijk hoeveel gas en stroom duurder zouden worden door milieuheffingen. De eco-tax steeg van 4,95 cent tot 12,85 cent per kilowattuur en de regulerende energiebelasting (reb) nam toe van 15,98 cent per kub. m. gas tot 26,50 cent.
[Uit het tariefoverzicht van Essent alhier blijkt dat bij bv. elektra het basistarief - waarin ook een MAP-toeslag zit, waarvan joost mag weten wat dat nu weer is - weer wordt verhoogd met een 'variabele brandstoftoeslag' en daaroverheen wordt dan de REB gegooid - Regulerende Energiebelasting - en daaroverheen weer het hoge BTW-tarief.
Bovendien wordt over het 'vastrecht' ofwel het vaste bedrag per aansluitpunt, ook BTW berekend...]

Verder vervalt de vrijstelling van belasting op het gebruik van de eerste 800 kub.m. gas en 800 kwh.
[Dit is een extra viezigheidje: Dit waren al veel te lage verbruiken die vrijgesteld waren van energieheffing, omdat bijna niemand zo'n zuinig verbruik kan halen, behalve als je in de kou en in donker gaat zitten of in een peperduur super-geïsoleerd huis woont, wat weinigen zich kunnen permitteren.
Deze vrijstellingen hadden eerder omhoog gemoeten dat omlaag tot nul!
Verder is het ook een ergernis dat door het vastrecht de all-in prijs per kub.m. gas of per kwh voor mensen met weinig verbruik in feite hoger ligt. Afschaffen dat vastrecht!
Dat treft vooral de éénpersoonshuishoudens met een laag energieverbruik. Extra ergernis is, te weten dat de tarieven voor grootverbruikers stukken lager liggen en des te lager naarmate het energieverbruik hoger ligt...
Wat zij te weinig betalen, betaalt de kleinverbruiker teveel...]

Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om een redelijke schatting van het toekomstig verbruik per klant. "We pakken er echt geen rente van om de kas van Essent verder te spekken", zegt Marco Boerema. Hij voorziet dat de klant door de belasting op energie volgend jaar bij alle gas- en stroomleveranciers aanzienlijk duurder uit is.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Wat niet algemeen bekend is, maar toch een feit: Zuinig zijn met energie helpt maar voor een betrekkelijk laag percentage bij het omlaag brengen van de gasnota. Het meeste verbruik van gas voor verwarming is bij een woning niet te beïnvloeden omdat de warmteweerstand van de woningconstructie bepalend is voor de vraag hoe snel warmte weglekt. Flink isoleren die woning dus, zou je zeggen...
Echter: Zelfs dit idee lijkt nu te wankelen.
Uit de Leeuwarder Courant van 30-10-2000:


KOSTEN ENERGIEZUINIGE WONINGEN VALLEN TEGEN

UTRECHT (GPD) - Bewoners van de Utrechtse Schaakwijk, die dachten dat hun 'energiezuinige woning' ook zou resulteren in een lagere energierekening, kwamen vorige week bedrogen uit. De eindafrekening van de energiemaatschappij was voor de meeste bewoners van de nieuwbouwwijk zó hoog dat ze honderden guldens bij moesten betalen.
[Nu zou het kunnen dat ze weliswaar minder gas hadden verbruikt, maar dat de tarieven plus eco-tax ed. zo omhoog waren gegaan dat ze toch grof moesten bijbetalen. Maar... lees verder.]

Sommigen hebben daardoor zelfs een betalingsregeling moeten aanvragen. De bewonerscommissie heeft inmiddels bij het energiebedrijf Remu een klacht ingediend en om opheldering gevraagd.

De vorig jaar gebouwde nieuwbouwwoningen in Schaakwijk moesten juist energiezuinig en dus goedkoper worden. Met goed geïsoleerde ramen, daken en muren en gebruik van stadsverwarming zou het energieverbruik de helft minder zijn dan in vergelijkbare woningen. De gemeente Utrecht ontving voor dit project een subsidie van ¦800.000 van de Europese Unie.

Groot was dan ook de verbazing bij de bewoners toen vorige week voor het eerst de eindafrekening van de Remu op de mat viel. Sommigen moesten tot wel ¦1500 bijbetalen. Gebleken is onder meer dat bewoners van zogeheten energiezuinige huizen veel meer aardgas verbruikten dan bewoners van een naburig, slecht geïsoleerd flatgebouw.
[Zo zie je maar weer... gemeente en woningcorporaties: Blijf met je poten van onze oudere flats af!
Maar serieus: Waar ligt dit nu aan?
Slecht uitgevoerde isolatie?
Slecht rendement van de stadsverwarming?
Of zou een ook wel gehoorde theorie waar zijn die stelt: Geïsoleerde woningen zijn veel vochtiger dan ongeïsoleerde woningen. Opwarmen van erg vochtige lucht kost meer energie dan van drogere lucht, dus stook je meer. Dus een ventilatieprobleem?
Of is men gewoon belazerd en heeft nu een duroxblokken nieuwbouwkrot??
Maar de flatbewoners lachen volgens mij want: Leedvermaak is toch vaak het beste vermaak...]

Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].