BESCHIKBAARHEID VOOR WERK EN UITKERING WW
door mr. Sjoerd Visser advocaat in Stadskanaal


Artikel uit Rondzendbrief Fries WAO Beraad nr. 66 van december 1997:
'Beschikbaarheid voor werk en uitkering WW' door mr. Sjoerd Visser advocaat in Stadskanaal


Hoewel op dit moment (eind januari 2004) de politieke strijd over met name de herkeuringen van 'bestaande gevallen' in de WAO nog niet gestreden is (kwestie strengere keuringseisen en afspraken Najaarsakkoord 2003), zou het wel eens zo kunnen zijn dat, nadat de regering per 1/7/2004 de keuringseisen drastisch verscherpt, erg veel WAO-ers hun uitkering daarna geheel of gedeeltelijk verliezen na een herkeuring nieuwe stijl. In principe heeft men dan recht op WW.
Daarom hebben we het volgende artikeltje opgegraven uit ons archief:

BESCHIKBAARHEID VOOR WERK EN UITKERING WW

Stel, uw uitkering AAW/WAO wordt ingetrokken. Het uitvoeringsorgaan verklaart u geschikt voor 40 uren werken in een aantal functies, die ze uit het FIS-computersysteem tovert. U bent het daar niet mee eens, dus u gaat in beroep tegen deze afschatting. Intussen blijft die uitkering AAW/WAO ingetrokken. En in plaats daarvan kunt u een uitkering WW aanvragen.

Logisch

Daarbij is het dan heel logisch en voor de hand liggend om te zeggen:
"Ik ben in beroep gegaan tegen de afschatting AAW/WAO omdat ik nog steeds ziek ben. Ik kan dus ook niet solliciteren naar werk of mij voor werk beschikbaar stellen."
Als u zo logisch denkt, loopt u uw uitkering WW mis. Een eerste vereiste voor het recht op een uitkering WW is namelijk, dat u beschikbaar bent voor arbeid.
Dus: geen beschikbaarheid voor werk, dan ook geen uitkering WW. De WW is immers een uitkering voor werklozen, niet voor arbeidsongeschiktheid.

Het spel meespelen

Wat moet u doen om wel een uitkering WW te krijgen? Het spel meespelen en zeggen dat u zich wel beschikbaar stelt voor werk. In feite betekent dat alleen, dat u bereid bent om naar de functies, die voor u uit de FIS-computer gerold zijn, te solliciteren en u te laten inschrijven als werkzoekende bij het Arbeidsbureau. Dit alles in afwachting van de uitspraak van de beroepsrechter over uw afschatting AAW/WAO.
Erg veel mensen denken echter gewoon logisch en zeggen: "Ik ben ziek, hoe kan ik dan solliciteren?"
Het zou dus redelijk zijn, als het uitvoeringsorgaan die mensen vooraf uitlegt, hoe de rechtsregels zijn, wat u kunt verwachten als u blijft weigeren te solliciteren en tenslotte aan u de vraag stelt: "Wat doet u, stelt u zich beschikbaar voor werk of niet?"
De Centrale Raad van Beroep heeft ook wel eens de eis gesteld, dat het uitvoeringsorgaan u duidelijk moet wijzen op de consequenties van een weigering om te solliciteren.

Valkuil

Die waarschuwing blijft echter steeds meer achterwege. Bij het uitvoeringsorgaan lijkt men er steeds meer een sport van te maken om u zoveel mogelijk in deze valkuil van de beschikbaarheid voor werk te laten trappen. U krijgt bijvoorbeeld bij uw aanvraag WW een onduidelijke folder, waarin alleen staat dat u zich beschikbaar moet stellen voor arbeid en waarin niet staat. hoe het dan moet als u in beroep gegaan bent tegen uw afschatting AAW/WAO.
In plaats van u een behoorlijke uitleg te geven, zeggen medewerkers dat u ziek bent en "dus" niet kunt werken. En dus geen recht hebt op een uitkering WW.

Uitspraak 1992

De Centrale Raad van Beroep heeft dit alles nog bevorderd met een uitspraak in 1992. Blijkens die uitspraak mag geen rekening meer gehouden worden met misverstanden, die bij u bestaan over uw plichten in het kader van uw uitkering WW, bijvoorbeeld de sollicitatieplicht of daarmee strijdige voorschriften van uw behandelend arts.
Zodoende staat er als het ware een premie op niet goed inlichten en niet waarschuwen.
Het uitvoeringsorgaan is weer wat meer uw tegenstander geworden in plaats van uw hulpverlener.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is weer uw eigen verantwoordelijkheid om niet in deze valkuil te vallen en u goed voor te bereiden op uw contacten met deze tegenstander.
Wordt u van dit alles onzeker, aarzel dan niet om u tot een advocaat of een andere rechtshelper te wenden. Dit kan het verschil uitmaken tussen wel een uitkering WW krijgen en geen WW krijgen!

mr. Sjoerd Visser
advocaat in Stadskanaal


Einde artikel in Rondzendbrief Fries WAO Beraad

Het adres is: Advocaat mr. Sjoerd Visser
Postbus 253
9500 AG STADSKANAAL
Telefoon: 0599-650999