De vragen van gemeenteraadslid Dolstra (Fractie Dolstra) en de brief van het PEL over de wijze van uitvoering van de CAO-WIW bij Stichting Werkwijzer halen nu ook in een klein berichtje toch de krant.
Uit de Leeuwarder Courant van 23-10-2000:


VRAGEN OVER NALEVING CAO BIJ WERKWIJZER

LEEUWARDEN - Raadslid Katie Dolstra vraagt burgemeester en wethouders van Leeuwarden opheldering over de manier waarop in deze gemeente de cao voor Wiw-werknemers in praktijk wordt gebracht. De stichting Werkwijzer, die namens de gemeente de Wet inschakeling werkzoekenden uitvoert, zou de Wiw'ers een periodieke loonsverhoging hebben onthouden of deze te laat hebben toegekend. Over deze kwestie was ook al geklaagd door het Platform een- en tweepersoonshuishoudens (PEL). Wethouder Hetty Hafkamp van sociale zaken heeft de klachten in onderzoek.
Einde LC-bericht.


Tenslotte: Over deze kwestie werden we gistermiddag gebeld door Omroep Friesland. Hun e-mail met daarin onze brief hadden ze uiteraard nog nooit naar gekeken en gevraagd werd of dit nu echt wel allemaal waar was. Ja, het is echt allemaal waar, het inleveren van een periodiek staat gewoon op papier in een brief van Werkwijzer, de CAO staat op papier, eerdere toezeggingen van hun vroegere directeur staan op papier enz.
Hoewel ik de indruk had dat de radioredactrice het maar half wenste te geloven, zou men 'over 5 minuten' terugbellen voor een telefonisch interview. Uiteraard is nooit meer gebeld.
Zowel Omroep Friesland als Radio Mercurius hadden in het verleden wel vaker dit soort ongein. Nu moet bij Omroep Friesland het liefst alles in het Fries, dus kan het er ook in zitten dat omdat iemand aan de telefoon geen Fries spreekt, Omroep Friesland het interview maar liever over laat gaan...
Natuurlijk is dat nooit hard bewijsbaar, maar zoiets proef je wel bij het eerdere telefoontje van hen. Enfin, veel belang bij een radio-interview hoef je niet te hebben als men toch op voorhand de stelling betrekt dat ons verhaal niet waar is...

secretaris PEL