OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1/1/2004
inclusief overzicht bijstandsuitkeringen mensen jonger dan 21 jaar, vrijgelaten eigen vermogen, langdurigheidstoeslag ed.


'Overzicht bijstandsuitkeringen 2004 per 1/1/2004.' Datum: 9/1/2004.
Uit de gemeentelijke rubriek 'Kennisgevingen' in de Leeuwarder Courant van donderdag 8/1/2004: "Wwb bijstandsbedragen per 1 januari 2004" plus:
'Overzicht bijstandsuitkeringen mensen jonger dan 21 jaar, vrijgelaten eigen vermogen, langdurigheidstoeslag ed.'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 8/1/2004 op basis van gegevens van ministerie van SoZaWe.


OVERZICHT WWB BIJSTANDSBEDRAGEN PER 1/1/2004

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1156,54 EUR 1103,34 EUR 53,20
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 1040,89 EUR 993,01 EUR 47,88
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 1121,84 EUR 1070,24 EUR 51,60
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 983,06 EUR 937,84 EUR 45,22

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1040,89 EUR 993,01 EUR 47,88
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 925,23 EUR 882,67 EUR 42,56
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 1006,19 EUR 959,91 EUR 46,28
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 867,41 EUR 827,51 EUR 39,90

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 809,58 EUR 772,34 EUR 37,24
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 693,92 EUR 662,00 EUR 31,92
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 774,88 EUR 739,24 EUR 35,64
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 636,10 EUR 606,84 EUR 29,26

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar, 
alle situaties EUR 583,51 EUR 556,67 EUR 26,84
22 jaar, 
alleenwonend of
commercieel 
woningdeler   EUR 663,70 EUR 633,17 EUR 30,53
22 jaar, 
niet-commercieel
woningdeler   EUR 636,10 EUR 606,84 EUR 29,26

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1210,30 EUR 1154,63 EUR 55,67
Paar,65+/65-  EUR 1219,98 EUR 1163,86 EUR 56,12
Alleenstaande 
ouder      EUR 1093,05 EUR 1042,77 EUR 50,28
Alleenstaande  EUR 865,08 EUR 825,29 EUR 39,79

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar          EUR 176,43
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar          EUR  88,22

Bron: Gemeente Leeuwarden in de gemeentelijke rubriek 'Kennisgevingen' in de Leeuwarder Courant van donderdag 8/1/2004.
Vreemd genoeg dus niet gepubliceerd via de 'Huis aan Huis' zoals tot nu toe gebruikelijk was. Veel mensen in de bijstand hebben geen abo op een plaatselijke krant vanwege het gebrek aan geld en missen zo dus de publicatie.

N.B.: Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen. Vereniging P.E.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de originele lijst zoals de gemeente die liet plaatsen in de Leeuwarder Courant.Naast de gemeentelijke bovenstaande publicatie publiceerde de Leeuwarder Courant zelf ook in de krant van donderdag 8/1/2004 allerlei gegevens over diverse uitkeringen per 1/1/2004. Deze gegevens zijn ontleend aan het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Hieruit een aantal gegevens:

1. Het bruto wettelijk minimumloon blijft bevroren op het peil van 1 juli 2003. Daardoor veranderen ook de bedragen niet die gekoppeld zijn aan het bruto minimumloon. Wel veranderen de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het netto minimumloon. Dit komt omdat de percentages van de loonbelastingheffing iets veranderen.

2. In het bovenstaande gemeentelijke overzicht wordt gesproken over o.a. de groep alleenstaande ouders van 21 tot 65 jaar en de groep alleenstaanden van 23 tot 65 jaar. De bedragen die daar genoemd worden onder de kopjes 'Maanduitkering' en 'Vakantietoeslag' bestaan eigenlijk uit twee delen:
Het z.g. normbedrag en de toeslag.
Bij de groep alleenstaanden is het normbedrag 50 procent van de maanduitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden en bij de alleenstaande ouders (1-ouder gezinnen) 70 procent.
Daar komt bij:

Maximale toeslag voor mensen van 21 tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

  Per maand     EUR 220.67
  Vakantieuitkering EUR 10,64
  Totaal      EUR 231,31

N.B.: De gemeente Leeuwarden heeft het over alleenstaanden van 23 tot 65 jaar, het ministerie heeft het bij de toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders over de groep van 21 tot 65 jaar.
De gemeente Leeuwarden kort alleenstaanden van 21 en 22 jaar al jaren op de toeslag, wat wij ook al jaren een schandalige zaak vinden.
De gemeente Leeuwarden vindt nl. dat jonge alleenstaanden anders niet genoeg 'geprikkeld' worden om werk te zoeken, een gedachtengang die zij niet toepassen bij de andere groepen uitkeringsgerechtigden. Helaas had de gemeente het recht om via de gemeentelijke verordening waarin de bijstandsbedragen werden bepaald, dat zo te regelen.

3. Het gemeentelijke overzicht geeft geen bijstandsbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar. De gemeente schermt dan wel met een 'sluitende aanpak' voor jongeren, wat betekent dat zij allemaal op een traject zijn geplaatst naar werk of scholing, maar wij kennen wel degelijk mensen jonger dan 21 jaar bij wie dat niet het geval is.

Uit het overzicht van de Leeuwarder Courant zelf:

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
Beide partners jonger dan 21 jaar

  Per maand     EUR 381,28
  Vakantieuitkering EUR 18,38
  Totaal      EUR 399,66

N.B.: Bij mensen jonger dan 21 jaar wordt alleen gesproken over de normbedragen, de toeslagen gelden pas voor mensen vanaf 21 jaar.
De bedragen zijn natuurlijk veel te laag om zelfstandig van te kunnen leven. In uitzonderingsgevallen, bv. bij een 'zware' sociale indicatie, wordt wel individuele bijzondere bijstand als aanvulling gegeven, maar meestal probeert de soos te bepalen of iemand wel zelfstandig 'mag' wonen en meestal vinden zij van niet.

Een partner jonger dan 21 jaar

  Per maand     EUR 742,31
  Vakantieuitkering EUR 35,79
  Totaal      EUR 778,10

Alleenstaanden

  Per maand     EUR 190,64
  Vakantieuitkering EUR  9,19
  Totaal      EUR 199,83

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
Beide partners jonger dan 21 jaar

  Per maand     EUR 601,95
  Vakantieuitkering EUR 29,02
  Totaal      EUR 630,97

Een partner jonger dan 21 jaar

  Per maand     EUR 962,98
  Vakantieuitkering EUR  46,43
  Totaal      EUR 1009,41

Alleenstaande ouders

  Per maand     EUR 411,31
  Vakantieuitkering EUR 19,83
  Totaal      EUR 431,14

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

  Per maand     EUR 240,32
  Vakantieuitkering EUR 11,59
  Totaal      EUR 251,91

Gehuwden

  Per maand     EUR 373,83
  Vakantieuitkering EUR 18,03
  Totaal      EUR 391,86

Eigen vermogen

Niet al het spaargeld behoeft te worden aaangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

  Voor gezinnen    EUR 10.130,00
  Voor alleenstaanden EUR 5.065,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal EUR 42.700,00

N.B.: Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wet werk en Bijstand is de berekeningswijze voor het vaststellen van het eigen vermogen versimpeld:
Het toegelaten eigen vermogen in de eigen woning waar men zelf in woont is maximaal EUR 42.700 en staat geheel los van het z.g. bescheiden eigen vermogen aan spaargeld zoals hierboven genoemd.
De EUR 10.130,00 bescheiden eigen vermogen voor gezinnen gold onder de oude Algemene Bijstandswet ook voor eenoudergezinnen. Over een wijziging op dat punt is niets bekend, zodat aangenomen mag worden dat dat nog steeds zo is.

Langdurigheidstoeslag

Degenen die volgens de Wet werk en bijstand worden aangemerkt als mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen arbeidsmarktperspectief hebben komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Deze bedraagt:

  EUR 462,00 voor gehuwden 
       (en samenwonenden mag ik aannemen)
  EUR 415,00 voor alleenstaande ouders
  EUR 324,00 voor alleenstaanden

N.B.: Deze landelijke regeling, die door de gemeenten wordt uitgevoerd, geldt voor mensen tot 65 jaar. In de logica van het Rijk is het daarom nog steeds toegestaan aan gemeenten er een of meer regelingen op na te houden in het kader van de categoriale bijzondere bijstand voor mensen vanaf 65 jaar. De gemeente Leeuwarden heeft echter de regeling 'Duurzame gebruiksgoederen' ofwel de 'witgoedregeling' afschaft voor allen, dus ook voor 65-plussers. Dat laatste had qua regelgeving dus niet gehoeven.