WAT GEBEURT ER MET HET ZIEKENFONDS PER 1 JANUARI 2004?
Asociaal of sociaal?
Lees, huiver en oordeel zelf!


Ontvangen via e-mail d.d. 7/9/2003 van Inge Rodenhuis van het Komitee Vrouwen en de Bijstand:
Verhaal voor de 'Te Gast' rubriek van de Leeuwarder Courant:
'Wat gebeurt er met het ziekenfonds per 1 januari 2004?'
Geplaatst op website PEL 14/9/2003.


WAT GEBEURT ER MET HET ZIEKENFONDS PER 1 JANUARI 2004?

Asociaal of sociaal?
Lees, huiver en oordeel zelf!

Waar gaat het heen met onze eens zo zorgzame samenleving? Met de plannen van het kabinet Balkenende 2 lijkt het tij nu helemaal te keren.
Zeker als de plannen worden uitgevoerd om het ziekenfondspakket te versoberen zoals minister Hoogervorst dit op dit moment heeft voorgesteld. Een nog grotere tweedeling zal ontstaan in onze samenleving en het recht van de sterkste lijkt weer te gaan gelden.

Zo gaat een alleenstaande ziekenfondsverzekerde de komende jaren minstens 450 euro meer betalen. Een gezin met twee kinderen gaat ongeveer 1000 euro meer betalen en voor mensen met een handicap of chronische ziekte kan dit bedrag oplopen tot 1300 euro per jaar. De 300.000 mensen die gebruik maken van ziekenvervoer om bij een ziekenhuis, nierdialyse- of revalidatiecentrum te komen, betalen nog een extra rekening die kan oplopen tot ruim 5000 euro per jaar. Bij een enkeling gaat het zelfs om meer dan 10.000 euro.

Een deel van de chronisch zieken, die voortaan allerlei kosten zelf moeten betalen, kunnen zich niet aanvullend verzekeren.
Daarnaast hebben chronisch zieken en gehandicapten al veel extra kosten.
Van de 2,4 miljoen mensen met een chronische ziekte of handicap leeft 325.000 mensen onder de armoedegrens ( EUR 800 voor alleenstaanden en EUR 1100 voor gehuwden).
Dit aantal zal flink toenemen.
Onder deze chronisch zieken vallen ook de mensen die leiden aan psychische stoornissen en aanverwante ziekten. Voor deze mensen zullen de komende maatregelen van Balkenende 2 enorm veel impact hebben. Meer impact dan dat de heren in Den Haag op dit moment denken te weten..
Niet iedereen kan meedoen op de manier zoals het kabinet Balkenende 2 dit voor ogen heeft.

Met name voor mensen met een psychische stoornis of aanverwante ziekte is het van groot belang dat ze een regelmatig leven leiden. Daaronder valt ook dat een goede nachtrust noodzakelijk is en vaak is het zinvol om stressvolle situaties zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Sommigen krijgen voor de noodzakelijke rust van een psychiater slaapmiddelen voorgeschreven. Onder andere ook omdat een goede nachtrust kan bijdragen tot het voorkomen van stemmingswisselingen en het verergeren van de psychische stoornis.

Voor deze mensen is het noodzakelijk om met medicatie en zonodig met therapie behandeld te worden om een zo stabiel mogelijk leven te kunnen leiden of om ernstigere problematiek te voorkomen. Met de invoering van een eigen risico van Eur 200 en met de invoering van de zogenaamde medicijnknaak kunnen de kosten hoog oplopen zeker doordat een aantal medicijnen voor chronische aandoeningen uit het ziekenfondspakket worden gehaald.

Helemaal schrijnend wordt het wanneer de mensen wie dit aangaat straks onder de nieuwe wet Werk en Bijstand vallen, omdat de nieuwe wet Werk en Bijstand de mensen meer en meer onder druk zet. Ook de onzekerheid omtrent de voorwaarden om in aanmerking te (blijven) komen voor een WAO of WAJONG uitkering is nadelig voor deze mensen. Die onzekerheid kan o.a. tot uiting komen in een verergering van de aanwezige klachten, waarbij men in het ernstigste geval in een psychose kan komen.

Een eventueel noodzakelijke opname in een kliniek is veel duurder dan de kosten die nodig zijn voor de medicatie en therapie.
Helemaal als men bedenkt dat een (nieuwe) opname in de meeste gevallen niet de keus is van de mens zelf. De mensen willen graag zo normaal mogelijk en ook zo optimaal mogelijk functioneren. Het lijkt erop dat het kabinet balkenende 2 dit voor deze mensen minder mogelijk wil maken. Ik maak mij daar dan ook ernstig zorgen over.

Met angst en beven wacht ik dan ook prinsjesdag af en ik denk dat er met mij velen dat zullen doen...


Einde tekst ingezonden verhaal van het KVeB.

BIJLAGE DIE BIJ HET VERHAAL ZAT:

gepost door : Jan Spierings

Een overzicht van de lastenverzwaringen:

* Per 1 januari 2004 stijgen de nominale premies met ongeveer 100 euro. Samen met de stijging van de nominale premie per 2003, gaat een eenpersoonshuishouden er 280 euro per jaar op achteruit. Huishoudens met twee volwassenen kost het zo'n 560 euro.

* Uit het ziekenfondspakket verdwijnen: psychotherapie, (deels) fysiotherapie, de pil (boven 21 jaar), tandartscontrole en IVF (deels).

* Er komt weer een bijdrage van 1,50 euro per recept.

* Er komt een eigen risico in het ziekenfonds van 200 euro per verzekerde in 2005.

* Mensen met een chronische ziekte krijgen eenvoudige geneesmiddelen, zoals pijnstillers en laxeermiddelen niet meer vergoed.
Dat kost hen zo'n 240 euro per jaar.

* De huishoudelijke hulp verdwijnt deels uit de AWBZ.

* Het zittend ziekenvervoer verdwijnt uit het ziekenfondspakket en particuliere verzekering. Deze maatregel kan oplopen tot 5000 euro per jaar of meer.

* De premie AWBZ gaat per 1 juli 2003 en in 2004 omhoog.