HARD REGIME IN AMSTERDAM OM WERKLOZEN TE LATEN WERKEN


ANP-bericht uit de Volkskrant van vrijdag 29/8/2003.


Dwangarbeid raakt "in" en uithongeren ook! Na Helmond en Den Bosch weet de PvdA-er Rob Oudkerk het in Amsterdam nog bonter te maken. Uit de Volkskrant van vrijdag 29/8/2003:

HARD REGIME IN AMSTERDAM OM WERKLOZEN TE LATEN WERKEN

ANP AMSTERDAM

De gemeente Amsterdam gaat een proef houden waarin werkloze Amsterdammers met onorthodoxe maatregelen zo snel mogelijk aan het werk worden gezet. Zo gaat de gemeente bijstandsuitkeringen maximaal twee maanden opschorten als werklozen zich onvoldoende inzetten om aan een baan te komen.

[Dus twee maanden lang niet een eurocent uitkering! Waar dat toe leidt zal duidelijk zijn: Huisuitzettingen, energieschulden en uiteindelijk geen eten meer op tafel... Jij en je eventuele kinderen kunnen dus verrekken...
Mij is de zaak duidelijk: In dergelijke omstandigheden is proletarisch winkelen geoorloofd: Beroep je dan maar op artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht; het "overmachtsartikel".
De rechter moet dit dan uiteindelijk maar beoordelen, maar als je geen cent meer hebt en je steelt een brood voor jezelf en voor je eventuele kinderen, dan ga je wat mij betreft vrijuit.]

De proef gaat in ongeveer eenzesde van de stad gelden, namelijk het westelijk deel van Amsterdam. Een andere maatregel in het experiment is om mensen die langer dan een halfjaar zonder werk blijven, te dwingen aan de slag te gaan. De gemeente haalt hen in dat geval met een busje op om te gaan werken aan projecten van algemeen belang. 'Maar ook in de zorg en het onderwijs heeft Amsterdam veel hulp nodig', aldus de woordvoerder.

[Dus rechtsongelijkheid: In het westelijk deel wonen meen ik veel allochtonen. Zodra je dit overkomt: Meteen naar een advocaat en o.a. een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel en stellen dat de maatregel disproportioneel is. Eventueel vanwege het spoedeisende karakter (Je krijgt geen eurocent meer binnen!) overleggen met de advocaat of wellicht een kort geding op zijn plaats is, omdat een 'gewoon' bezwaarschrift veel te lang duurt qua afhandeling: Je bent dan al lang je huis uitgezet en omgekomen van de honger...
Maar: Geen nood, busje komt zo om je op te halen om ergens dwangarbeid te gaan verrichten.
Geen paniek: De tram komt je om middernacht nog niet ophalen in de Beethovenstraat en je hoeft ook nog niet op de trein...
DAT KOMT PAS OVER EEN AANTAL JAREN ALS BEPAALDE KRACHTEN IN NEDERLAND EN EUROPA HUN ZIN KRIJGEN! Want de echte achterliggende, nog niet uitgesproken vraag van dat tuig is: Hoe komen we van hen (de werklozen) af?!"]

Overigens kunnen mensen van wie de uitkering wordt opgeschort, volgens de woordvoerder wel altijd bij de gemeente terecht voor geld om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. De woordvoerder benadrukte dat het doel van de proef is om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

[Daar geloof ik op voorhand geen hout van. Dit wordt alleen gezegd om zich juridisch in te dekken, omdat formeel gesproken de bijstand een soort zorgplicht kent, inhoudend dat niemand in Nederland helemaal zonder een cent inkomsten hoeft te zitten.]

Het is volgens hem niet in het belang van werklozen en van de stad, dat mensen afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. In de nieuwe Wet werk en bijstand, die vanaf 1 januari moet gaan gelden, krijgen gemeenten een vast budget van het Rijk voor de bijstand. Amsterdam heeft er dan financieel belang bij om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te houden.

[Lees: Het is niet in het belang van de stad, want wij als stad moeten straks de bijstandsuitkeringen helemaal zelf betalen en dus honger je de mensen uit en misbruikt ze vervolgens als arbeidskrachten die geen loon krijgen voor alles waar de stad zelf geen geld voor wenst uit te trekken. Zie hier het ware gezicht van PvdA-wethouder Rob Oudkerk: Van sociaal-democraat naar sociaal-fascist. Zo kennen we onze Partij van de Armoede weer!]

De vakbond FNV Bondgenoten reageert verbijsterd op de proef. In het 'keiharde en asociale' plan krijgen Amsterdamse bijstandsgerechtigden volgens de bond de duimschroeven aangedraaid. Een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat staatssecretaris Rutte niet op de hoogte is van de proef. Rutte zal het experiment volgens haar met aandacht bekijken.

[Dat laatste geloof ik graag: Binnen de kortste keren heeft Rutte dat plan wel overgenomen en kan het mooi worden ingevoerd in het hele land.
De vakbond komt weer niet verder dan het uitspreken van haar 'verbijstering' maar ik voorzie dat verder van de FNV niets meer zal worden vernomen. Een rol als 'joodse raad' zal hen wel beter liggen, in plaats van te zeggen:
M.b.t. de plannen in Amsterdam en de praktijken in Helmond en Den Bosch beginnen we enige proefprocessen op het punt van 'verplicht vrijwilligerswerk', werken 'met behoud van uitkering' en 'verloning van de bijstandsuitkering' en we gaan kijken wat het internationaal recht voor aanknopingspunten biedt.
Voor degenen waarvoor een proefproces wordt aangespannen is wat geld beschikbaar om zolang te voorzien in het levensonderhoud. Men spreekt de overvolle stakingskas maar aan! Als men daar voor zou kiezen, zou ik zeggen: FNV, nu ben je goed bezig en je knokt voor de mensen, maar met het uitspreken van je 'verbijstering' kom je er niet!]

Amsterdam is niet de eerste gemeente die harde maatregelen aankondigt voor werklozen die weigeren te solliciteren. Zo moeten bijstandstrekkers in Den Bosch twintig uur per week werken. Dat betekent het rondbrengen van de post, administratieve klussen of het volgen van een sollicitatietraining of opleiding.

[In Den Bosch zit godbetere een GroenLinks wethouder die dat allemaal heeft bedacht: 20 uur per week verplicht post rondbrengen ZONDER LOON is dwangarbeid. Verplicht kleerhangers sorteren in Helmond op een soort sociale werkplaats idem.]


Einde bericht uit de Volkskrant. Commentaar tussen [].