KOMITÉ VROUWEN EN DE BIJSTAND ZOEKT VERSTERKING!!


Ingezonden mededeling van derden d.d. 2/9/2003:


KOMITÉ VROUWEN EN DE BIJSTAND ZOEKT VERSTERKING!!

STEEDS MEER ARMOEDE.....
NIEUWE KABINET BAKELLENDE IS NIET OK....

HELP MEE EN ZEG NEE

WANT WIST U DAT....
PER 1 JANUARI 2004:

De werkloosheid stijgt, maar de sociale dienst u toch onder druk zal zetten om een baan te vinden.

U weer aan het werk moet, ook als u ouder dan 57,5 jaar bent of kinderen heeft onder de vijf jaar.

U verplicht wordt om vrijwilligerswerk te gaan doen, als u niet kunt werken of geen baan kunt vinden.

De kosten voor het bestaan enorm zullen stijgen, maar de uitkering niet of nauwelijks.

Mensen met een uitkering geen compensatie krijgen voor de stijging van de ziekenfondspremies en mensen met een baan wel.

U voortaan een eigen risico van EUR 200,- voor de huisarts moet gaan betalen.

De tandarts, en nog veel meer belangrijke dingen, uit het ziekenfondspakket gaan.

De sociale dienst uw uitkering mag verlagen, als u volgens hen best met wat minder rond kunt komen.

De sociale dienst uw uitkering ook mag verlagen als u, volgens hen, niet uw best doet om aan het werk te komen.

De gemeente het geld dat bestemd is voor uw uitkering ook aan andere dingen mag besteden, zoals lantaarnpalen of het aanleggen van een fietspad.

U niet (meer) mag bijverdienen.

DUS ZEG NEE
HELP MEE

HEEFT U BELANGSTELLING? DAN KUNT U BELLEN NAAR
058-2671636 OF SCHRIJF NAAR POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN


Einde tekst ingezonden mededeling KVeB Leeuwarden.