Via informele weg: Briefje wethouder Hafkamp over waarom volgens haar vergadering Commissie Welzijn op 19-10-2000 'besloten' moet zijn.
Ze gooit het op het functioneren van personen, maar op deze manier kun je alle financiële puinhopen altijd 'afdekken': Het zijn immers altijd personen die dit soort financiële debacles veroorzaken...
M.i. zouden de financiën zelf in het openbaar behandeld moeten worden incl. de politieke verantwoordelijkheid van de wethouders. In een besloten gedeelte zouden dan de personen aan de orde kunnen komen incl. de lopende juridische procedures.
Dat laatste klinkt alsof er niet alleen sprake was van verregaande incompetentie maar ook van strafbare feiten.
Kortom: Meer aan de hand dan waarover de krant al schreef??


aan de Leden van de Commissie Welzijn

info St.Werkwijzer

HH/AL

(058) 233 HH

13 oktober 2000, verzonden:

Geachte leden van de Commissie Welzijn,

Op 19 oktober aanstaande zult u door mij worden geïnformeerd over de problemen bij de Stichting Werkwijzer.
De vergadering heeft een besloten karakter. Hiertoe is besloten vanwege het feit dat het functioneren van een aantal personen aan de orde komt, tegen wie eveneens juridische procedures lopen. Dit kan niet in de openbaarheid plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,

Mw.Drs. H.Hafkamp.