KABINET-BALKENENDE GEEFT ALLEENSTAANDEN GEEN 'ORANJEGEVOEL'


Uit de CISA-Nieuwsbrief nummer 56, derde kwartaal 2003.


In de CISA-Nieuwsbrief nr. 56 van het derde kwartaal 2003 stond o.a. het volgende artikel:

KABINET-BALKENENDE GEEFT ALLEENSTAANDEN
GEEN 'ORANJEGEVOEL'

Alleenstaanden verliezen in vier jaar Kabinet-Balkenende de meeste koopkracht. Uit de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt, dat alleenstaanden er ten opzichte van andere groepen, inclusief tweeverdieners, het meeste in koopkracht achteruit gaan.

Aan het einde van de vierjarige kabinetsperiode is de koopkracht van de meeste werknemers bij de alleenverdieners met 2 procent gestegen en, afhankelijk van het inkomen, die van tweeverdieners van 0 tot 2 procent.
De koopkracht van alleenstaanden is òf slechts met 1 procent gestegen òf met 1 procent gedaald.

Bij mensen met een uitkering beweegt de koopkracht van de alleenverdieners zich tussen de -2 en -1 procent, is de koopkracht van tweeverdieners met 2 procent gedaald, maar hebben alleenstaanden 3 procent koopkracht ingeleverd.

De alleenverdienende AOW-er met een klein of hoger aanvullend pensioen bovenop zijn AOW heeft zijn koopkracht met 3 procent zien stijgen, de tweeverdiener is gelijk gebleven, de alleenstaande met een klein aanvullend pensioen bleef gelijk, maar heeft bij een wat hoger aanvullend pensioen 1 procent aan koopkracht verloren.

Bij de tweeverdieners heeft het CBP alleen het inkomen van de partner met het hoogste inkomen in aanmerking genomen. Hun huishoudinkomen is dus hoger dan uit het staatje van het CBS blijkt.

Invoering van de basisverzekering ziektekosten in 2006, is een extra cadeautje voor de veelverdieners. Hun kinderen worden ook gratis meeverzekerd.

Het kabinet zegt de pijn eerlijk te verdelen, maar CISA vraagt zich af wat er eerlijk aan is om alleenstaanden er, zelfs ten opzichte van tweeverdieners, het meeste op achteruit te laten gaan.
Al jaren is bekend dat alleenstaanden gemiddeld de slechtste inkomenspositie hebben en dat er onder die groep veel armoede voorkomt.

CISA roept het kabinet op, de maatschappelijke werkelijkheid onder ogen te zien en te accepteren dat de alleenstaanden (2,4 miljoen, inclusief een-ouders 3 miljoen) een belangrijk deel uitmaken van de samenleving, en hen eindelijk eens als gelijkwaardige burgers te behandelen.


Einde artikel uit CISA-Nieuwsbrief.

Stichting CISA staat voor: Centrum voor Individu en Samenleving en is een landelijke organisatie voor belangenbehartiging van alleenstaanden.

Website CISA: http://www.cisasite.nl
E-mail CISA: cisa@cisasite.nl