GELD MINIMA BLIJFT IN KAS VAN GEMEENTE


"Geld minima blijft in kas van gemeente"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/5/2003.


Zoals bekend wordt als de Wet Werk en Bijstand wordt ingevoerd, het aan gemeenten verboden om categoriaal (per groep) bijzondere bijstand te geven.
Vele gemeenten hebben daar allerlei regelingen voor bedacht om wat op te vangen dat de bijstandsuitkeringen structureel te laag zijn om te sparen voor bv. vervanging van duurzame gebruiksgoederen.
De Leeuwarder Courant weet hier van te bakken dat de gemeente hiermee geld gaat besparen. Men ziet even over het hoofd dat het budget voor bijstand richting gemeenten wordt gekort en dat de verwachting is dat er veel meer mensen algemene bijstand zullen moeten aanvragen vanwege de economische situatie. Het gaat m.i. daarom meer om een schijn-besparing. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/5/2003:

GELD MINIMA BLIJFT IN KAS VAN GEMEENTE

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden profiteert waarschijnlijk financieel van de landelijke bezuinigingen op de uitkeringen. Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, mogen gemeenten arme gezinnen straks niet meer ondersteunen bij aankoop van een wasmachine of bij de contributiebetaling van een sportclub voor de kinderen. Dit geld blijft over en komt ten goede aan de gemeentebegroting.
[Als de gemeente verstandig is stopt ze dat geld als geoormerkt geld in de Algemene Reserve als noodreserve als het aantal bijstandsaanvragen toeneemt. Maar de gemeente zal dat geld wel weer in allerlei tekorten stoppen van onzinnige sloop- en nieuwbouwprojecten.]

De gemeente Leeuwarden zit krap in het geld en moet haar begroting met EUR 6,2 miljoen verlagen. Wanneer arme gezinnen straks geen extra financiële hulp meer mogen krijgen, wordt dit gebruikt om het huishoudboekje van de gemeente weer op orde te brengen, zo stellen burgemeester en wethouders voor. Overigens voeren ze de maatregelen alleen uit als ze hier door het rijk toe verplicht worden.
[Maar hoe kwam dat nu toch dat het huishoudboekje niet op orde was?!]

Het nieuwe kabinet wil dat gemeenten de uitkeringen voortaan op geen enkele manier meer aanvullen. Hiermee zou namelijk rechtsongelijkheid ontstaan tussen verschillende woonplaatsen. Het jaarlijks extraatje voor een cultureel bezoek en de bijdragen in grote kosten verdwijnen hierdoor.
[Iedereen gelijk achtergesteld is ook 'gelijk behandeld'... De echte kwaal was altijd dat de algemene bijstand eenvoudigweg te laag was en is en daar heeft men landelijk nooit iets aan willen doen. Verhoging algemene bijstand en afschaffing bijzondere bijstand behoudens een 'hardheidsclausule' en brutering van de bijstand, waarbij men gewoon een belastingbiljet invult en alle heffingskortingen waarop men recht heeft gewoon mag houden, ook gebruik mag maken van de ziektekostenaftrek bij de inkomstenbelasting ed. is m.i. de richting die gekozen had moeten worden.
M.a.w.: Geen rechtsongelijkheid en toch via de IB recht doen aan individuele omstandigheden. Het zou tevens gemeenten de nodige uitvoeringskosten besparen en iemand in de bijstand veel invullerij van papieren, ergernis ed.
Het had juist nu er een nieuwe bijstandswet aan zit te komen, DE gelegenheid geweest om tot een bruto/netto systeem over te gaan, net als bij de lonen en de andere uitkeringen!]

Het kabinet wil gemeenten financieel straffen, wanneer zij toch extraatjes geven aan hun minima. Het rijk stelt waarschijnlijk wel een aanvulling beschikbaar voor mensen die lange tijd een uitkering hebben.
[Ik denk dat geen enkele gemeente 'extraatjes' gaat geven aan minima.
Er komt vanaf 2004 een lastig uitvoerbare 'Lang-Laag' regeling, niet te verwarren met de tijdelijke 'Lang-Laag' regeling 2003.]

De SP opperde gisteren om Leeuwarder bijdrage aan de toekomstige zweeftrein te schrappen en met dit geld de gemeentelijke bezuinigingen ongedaan te maken.
[Ik meen dat dat gaat om 10 miljoen euro. Heel goed idee om dat geld niet te besteden aan 'de zweeftrein' waarop Leeuwarden n.b. ook nog niet eens een aansluiting krijgt... De discussie voor/tegen die zweeftrein hoeft m.i. niet eens gevoerd te worden:
Waarom geld uitgeven voor iets waar men niets voor terugkrijgt?!]

De Leeuwarder PvdA-fractie ontstak vorige week al in woede toen ze hoorde dat andere steden in Nederland vooruitlopen op de landelijke bezuinigingsplannen en de aanvullingen op de uitkeringen nu al schrappen. Dit doen b. en w. in Leeuwarden niet.

"Maar als de rijksplannen doorgaan, zijn de gevolgen enorm", zegt PvdA-raadslid Jan van Olffen.
De Leeuwarder PvdA wil samen met andere Friese afdelingen van deze partij een provinciaal front vormen tegen de landelijke bezuinigingen.
[Dan mag men wel opschieten want naar verluidt behandelt de Tweede Kamer al in juni de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Men kan dan ook niet meer zeggen dat een demissionair kabinet dat doet, want er zit dan gewoon een nieuw kabinet VVD/CDA/D66. De dictatuur van de meerderheid zal de wet wel gewoon aannemen. Arme minima...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].