WERKLOOSHEID LEEUWARDEN GROEIT SNELST


"Werkloosheid groeit snelst"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 20/5/2003.


Het gaat economisch slechter en in de gemeente Leeuwarden is dat behoorlijk te merken aan de werkloosheidscijfers. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 20/5/2003:

WERKLOOSHEID LEEUWARDEN GROEIT SNELST

LEEUWARDEN - Nergens in Noord-Nederland stijgt de werkloosheid zo snel als in Leeuwarden. Van de Leeuwarders heeft nu 15,2 procent geen baan. Een jaar geleden was dit nog 13,5 procent. Onder de landelijk grote steden scoort alleen Rotterdam nog slechter met een percentage van 15,6 procent.
[Dat betekent ook: Inkomensachteruitgang, problemen met huurbetalingen, hypotheekbetalingen enz. Kortom: Het aantal mensen dat schulden zal krijgen plus de daarbij behorende problemen zal toenemen.]

Eind jaren negentig was nog bijna een op de vijf Leeuwarders werkloos, maar dit aantal daalde sterk tot vorige zomer. De afnemende werkgelegenheid in de Randstad sloeg toen over naar Friesland. Nu Nederland officieel in recessie is, lijkt de negatieve lijn flink door te zetten.
[Ik vermoed dat de komende jaren de werkloosheid nog flink zal stijgen. En het kabinet maar bezuinigen: Alsof dat helpt om de economie weer op gang te krijgen.
Maandagavond 19 mei jl. hebben de vakbonden een actiecomité opgericht: Als overleg met het kabinet mislukt, volgen in juni de eerste acties, tijdens de behandeling in de Kamer van de nieuwe Bijstandswet, waarbij de gemeenten minder geld van het Rijk zullen krijgen voor de bijstandsuitkeringen en vervolgens voor de volle honderd procent die uitkeringen zelf moeten betalen...
Ook binnen de CDA-achterban wordt gemord: Men vindt dat de maatregelen in de sociale zekerheid en de zorg eenzijdig op de minima worden afgewenteld.
De Nederlandse Woonbond is kwaad dat het nieuwe kabinet vanaf 2005 210 miljoen euro wil bezuinigen op de huursubsidie.
Alle huurders met huursubsidie - ruim 1 miljoen - worden hierdoor getroffen, maar uiteraard de laagste inkomens weer het meest...]

De werkloosheid in Noord-Nederland daalde tussen 1 maart en 1 april met 2,8 procent. Dit is echter alleen een seizoensverschijnsel, zegt arbeidsbureau CWl. Wanneer de schoolexamens binnenkort voorbij zijn, schiet de werkloosheid waarschijnlijk flink omhoog en is de huidige daling volledig ongedaan gemaakt.
[Dat is logisch: Een nieuwe lichting mensen komt dan op de arbeidsmarkt en zij zullen merken dat het niet zo simpel is om betaald werk te vinden.]

Noord-Nederland telt nu bijna 75.000 werklozen. In Friesland wonen 26.263 mensen zonder werk. Het werkloosheidspercentage ligt in deze provincie op 9,9 procent.

De Leeuwarder werkloosheid ontstaat vooral doordat mensen hun baan kwijtraken en daarna een WW-uitkering moeten aanvragen.
"Het aantal bijstandsgerechtigden neemt wel toe, maar nog niet heel erg sterk", zegt Oebele Herder van de gemeente Leeuwarden.
"Pas na de vakantie verwachten we daar een flinke groei."
[Als eind jaren 90 nog een op de vijf Leeuwarders werkloos was en dat percentage toen pas daalde, hadden velen nog niet zo lang betaald werk. Als men nu al weer zonder werk raakt, betekent dat een vrij korte WW-periode en snel terugvallen op bijstand.]

Andere steden waar de werkloosheid altijd hoog was, doen het nu beter dan Leeuwarden. Zo zit Groningen nu op een percentage van 14,1 procent, Amsterdam op 12 procent en Emmen op 12,9 procent. Deze Drentse stad (met 105.500 inwoners) heeft 6011 werklozen. Dit zijn er precies evenveel als in Leeuwarden (ruim 90.000 inwoners).
[Steden "doen het beter"? Alsof een stad ofwel een gemeentebestuur grote invloed heeft op de lokale economie. Het hele beeld wat oprijst, nl. hogere werkloosheid in het Noorden en binnen Friesland in de stad Leeuwarden een hogere werkloosheid dan in de provincie, is traditioneel.
Historisch gezien heeft Leeuwarden daar zelf ook wel wat schuld aan: Na de Tweede Wereldoorlog hield Leeuwarden lange tijd de boot af qua vestiging van industrie: Leeuwarden moest landbouwstad zijn en Drachten, Heerenveen en Sneek sprongen in dat gat: Daar vestigden zich in de loop van de jaren nogal wat nieuwe bedrijven. Later probeerde Leeuwarden dat ook wel, maar wat die steden al binnen hadden gehaald, kwam niet meer naar Leeuwarden. Natuurlijk zullen de drie andere steden ook merken dat het economisch slechter gaat, maar hun basis qua aantal arbeidsplaatsen per inwoner is wellicht wat sterker.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].