RAZENDSNELLE STIJGING VAN AANTAL WERKLOZEN


Uit de Leeuwarder Courant van maandag 10/2/2003.


De economie stort in... Het gaat nu in een heel hoog tempo...
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 10/2/2003:

RAZENDSNELLE STIJGING VAN AANTAL WERKLOZEN

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - Het aantal werkzoekenden in Nederland is in januari met 28.808 gegroeid. In twintig jaar deed zich niet zo'n sterke stijging voor, volgens CWI-directeur Rens de Groot. De stijging bedroeg 0,4 procent. In Friesland nam de werkloosheid in januari toe met 0,5 procent.
[Wat moet ik hier verder nog aan toevoegen? Niets dus.]

In Friesland kwamen erafgelopen maand 1609 werklozen bij. Er zitten nu 27.949 Friezen zonder werk, 10,3 procent van de beroepsbevolklng. Landelijk is 7,9 procent werkzoekend.
[Ook dit geeft weer het traditionele beeld: Friesland zit qua werkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde.]

Het Centrum voor werk en inkomen (CWI) is pessimistisch over de werkgelegenheid in de nabije toekomst. Het voormalige arbeidsbureau verwacht dat de werkloosheid eind dit jaar zal zijn opgelopen tot 650.000 of zelfs 700.000 werkzoekenden, 100.000 tot 150.000 meer dan eind vorig jaar.
[Het gaat nu hard en m.i. is het einde voorlopig nog niet in zicht. Als een nieuw kabinet zo dom is het advies van de CEC, een groepje top-ambtenaren op te volgen, die 14,5 miljard euro wilden bezuinigen om toch vooral maar de begroting weer sluitend te krijgen, bezuinigt men zichzelf nog veel dieper het moeras in...
Waarom halen we John Maynard Keynes niet weer van stal? Zijn inzichten als econoom hebben vroeger ook gewerkt.
In slechte tijden moet de overheid gericht investeren om 'de machine' die nu hapert, draaiende te houden en weer op gang te brengen.
Maar men klampt zich liever vast aan Zalm-normen, Balkenbende-normen en weet niet wat voor onzin.]

Het personeel van de CWI's werkt momenteel ook op zaterdag en in de avonduren om alle inschrijvingen te verwerken. De Groot heeft minister Aart Jan de Geus' van sociale zaken om extra geld en mankracht gevraagd.
[Kortom: De enige bedrijfssector met groeivooruitzichten...]

Volgens De Groot zijn dit jaar 125.000 tot 150.000 nieuwe banen nodig om het banenverlies op te vangen. Met eventuele nieuwe ontslagrondes in het grootbedrijf is in dit cijfer nog geen rekening gehouden. Binnen Friesland heeft Leeuwarden het traditioneel bovengemiddeld moeilijk.
Van de beroepsbevolking is nu 14,5 procent werkloos, een groei van 1,1 procent in een maand tijd.
[Ook dit is zoals vanouds: Friesland verhoudingsgewijs meer werklozen dan gemiddeld in Nederland en binnen Friesland steekt Leeuwarden daar weer boven uit.
Een groei van 1,1 procent in let wel, 1 MAAND is echt enorm veel...
Ik ben bang dat de meeste van deze mensen over een tijdje de WW uitrollen richting bijstand...
Ga maar fijn door, College van B. en W. met het laten bouwen van veel dure nieuwe koophuizen en het slopen van de nog enigszins betaalbare huizen... De bevolking slaapt wel onder een brug...
En ga ook maar fijn door met het getrek en gepluk aan fase 4 ingedeelde mensen in de bijstand op weg naar werk... Veel succes toegewenst vanaf deze kant. Over en sluiten maar...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].