MCL TELEURGESTELD OVER PREMIE SUBSIDIEWERK


Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 6/2/2003.


Hoe langer ik er over nadenk, hoe somberder ik wordt over het omzetten van een kwart van de Leeuwarder ID-banen in ongesubsidieerd werk.
Stichting Sportwerk berichtte onlangs al in een brief aan de organisaties die ID-werknemers van hen hebben ingeleend, dat het bestuur van Sportwerk op 1 maart a.s. beslist of ze er mee stoppen en een van consulentes vertelde onlangs dat ze zelf al was ontslagen; nu ja, niet meteen, maar haar contract zou niet worden verlengd wegens boventalligheid ofwel:
Te weinig werk meer in de zin van: Te weinig werknemers om 'te begeleiden'. Het begin van het einde...
Een grote club zoals De Noorderbreedte, waar o.a. het MCL onder valt, begint ook al zijn werkgevers-spelletjes te spelen nu er met de gemeente gepraat moet worden om die gewenste 'uitstroom' voor elkaar te krijgen richting regulier werk. Intussen wordt op TV in programma Buitenhof gemeld dat er in januari maar liefst 29.000 werklozen bij zijn gekomen. M.a.w.: Qua regulier werk klapt de zaak Nederland-breed en in alle sectoren in elkaar in snel tempo...
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 6/2/2003:

MCL TELEURGESTELD OVER PREMIE SUBSIDIEWERK

LEEUWARDEN - Ziekenhuis MCL in Leeuwarden is teleurgesteld in de nieuwe landelijke subsidies om Melkertbanen om te zetten in regulier werk. Wie een Melkert-baner aanneemt, krijgt straks een eenmalige premie. Geld om zo'n werknemer voor langere tijd in dienst te houden komt er echter niet, terwijl het ziekenhuis daar wel op had gerekend.
[Men moet zich niet onnozel houden en niet net doen alsof men niet weet hoe het zit met die landelijke EUR 17.000 regeling:
Als wij die stukken konden downloaden bij SoZaWe weg, kan Hette Blanksma van zo'n grote club dat zeker...
Dan had hij kunnen lezen dat je een ID-baan moet omzetten in een reguliere baan en dat je dan het eerste jaar EUR 10.500 krijgt en het tweede jaar de rest ofwel EUR 4.500. Daarna moet je het salaris zelf betalen, maar daarvoor is het ook een reguliere baan...
Enige andere mogelijkheid is om tijdelijk wat geld te krijgen uit een 'frictiekostenpotje' maar m.i. kan de gemeente dat geld beter inzetten bij kleinere werkgevers met tijdelijke loonkostenproblemen.]

"Wij komen in de problemen", zegt directeur sociale zaken Hette Blanksma van de Zorggroep Noorderbreedte,waartoe het MCL behoort.
"Het ministerie blijft de komende jaren premies verstrekken om grote aantallen mensen met een in- en doorstroombaan (id-baan) door te laten stromen. Maar die premies zijn eenmalig, terwijl ze beter kunnen worden gebruikt om de salarissen van de nieuwe reguliere medewerkers op de lange duur te betalen."
[Leuk bedacht: Dus geen EUR 17.000 tijdelijke subsidie om ID-banen om te zetten, maar permanente subsidie opdat MCL z.g. reguliere banen kan scheppen...
Maar die regeling hadden we toch al?!
Heettte dat niet gewoon de afgelopen jaren een ID-baan?!
Kortom: Blanksma neemt een voorschotje op de gesprekken met de gemeente over het omzetten van banen. En arm dat we daar zijn bij dat MCL....]

"Bovendien hebben wij geen baat bij heel snelle doorstroming. Pas na drie tot vier jaar hebben deze mensen genoeg opleiding en ervaring om regulier werk te doen in de zorg."
[Ja, ja: Alsof ID-werknemers vaak ook niet al 'gewoon' werk moeten doen tegen lager loon dan de CAO-lonen zoals die voor hun overige werknemers gelden. Hij bedoelt hier: We willen gewoon ID-werknemers houden, nog wel drie tot vier jaar lang. Maar die hadden ze al, al zolang als gesubsidieerd werk bestaat. Heette toen Banenpool-baan, Melkert-baan ed.
In al die jaren had MCL een aantal van hen ook kunnen opleiden zodat ze nu regulier werk hadden kunnen doen.
En NU met zo'n verhaal komen? Ongeloofwaardig.]

Verder krijgt het ziekenhuis geen cent wanneer de medewerkers een baan vinden bij een andere werkgever. Overigens hebben de landelijke werkgeversorganisaties wel ingestemd met de maatregelen.
[Nee, want dan vervalt simpelweg de ID-plaats bij hen. Blanksma wil dan echter die EUR 17.000 hebben om een reguliere vervangende baan te scheppen, als ik dit goed begrijp, maar een andere werkgever waar persoon in kwestie heen ging, wil dat geld ook wel. Ik vind dat die regeling zo had moeten zijn dat dat geld a.h.w. meegaat met de werknemer, een beetje op de manier zoals vroeger met de 'cheque' van f18000,00 in de Melkert-II regeling. Per slot hoort het te gaan om het omzetten VOOR de werknemer van zijn ID-baan in regulier werk. DAT moet een steuntje in de rug hebben. De manco bij deze EUR 17.000 regeling is nu, dat de ID-baan bij DEZELFDE werkgever moet worden omgezet, anders geen EUR 17.000. Dat maakt de regeling m.i. te star.]
In maart zal het MCL aan wethouder Arno Brok laten weten hoeveel Melkertbaners dit jaar aan een vaste ziekenhuisbaan worden geholpen.
Brok wil met spoed een kwart van de 743 Leeuwarder id-banen omzetten in regulier werk.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].