OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/1/2003
Wetsontwerp Wet Werk en Bijstand:
TOEGESTAAN EIGEN VERMOGEN IN EIGEN ZELFBEWOONDE WONING OMHOOG NAAR EUR 42.000,00
BIJSTANDSBEDRAGEN PER 1 JANUARI 2003 GEMEENTE LEEUWARDEN


'Overzicht bijstandsuitkeringen per 1/1/2003.'
Uit de Leeuwarder Courant van vr. 27/12/2002:
"Sociale verzekeringen per 1 januari 2003." plus
EIGEN BERICHT: "Wetsontwerp Wet Werk en Bijstand: Toegestaan eigen vermogen in eigen zelfbewoonde woning omhoog naar EUR 42.000,00" plus
"Bijstandsbedragen per 1 januari 2003" gemeente Leeuwarden
Uit de gemeentelijke rubriek van blad 'Huis aan Huis' d.d. 8/1/2003.


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN 2003

Bedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet.

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand      EUR 1047,02  EUR 1081,06
vakantie-uitkering  EUR  52,79  EUR  54,51
totaal        EUR 1099,81  EUR 1135,57

Alleenstaande ouders

per maand      EUR 732,92  EUR 756,74
vakantie-uitkering  EUR  36,95  EUR  38,16
totaal        EUR 769,87  EUR 794,90

Alleenstaanden

per maand      EUR 523,51  EUR 540,54
vakantie-uitkering  EUR  26,40  EUR  27,25
totaal        EUR 549,91  EUR 567,79

Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot 65 jaar wordt er van uitgegaan dat men de (woon)kosten wel kan delen met anderen. De overheid gaat er daarmee van uit dat alleenstaanden en eenoudergezinnen in feite niet echt bestaan. Kunnen zij echter de kosten niet delen, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het minimumloon:

Maximale toeslag voor mensen van 21 tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

per maand      EUR 209,40  EUR 216,21
vakantie-uitkering  EUR  10,56  EUR  10,90
totaal        EUR 219,96  EUR 227,11

Sinds 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf.
Het inkomen van bijstandsgerechtigden bestaat in die gevallen dus uit twee delen: een deel van de Sociale Dienst en een deel van de Belastingdienst.
Deze teruggaven staan bekend onder de naam 'heffingskortingen'. Een alleenstaande met uitsluitend een bijstandsuitkering hoeft geen heffingskorting(en) aan te vragen:
De algemene heffingskorting waar hij/zij recht op heeft wordt nl. al rechtstreeks verrekend in het netto-bruto traject van de uitkering.

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

Basisuitkering plus maximale toeslag per maand
exclusief vakantiegeld opbouw voor:

Eenoudergezinnen   EUR 942,32  EUR 972,95
Alleenstaanden    EUR 732,91  EUR 756,75

Bedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

- beide partners 65 jaar of ouder

per maand      EUR 1093,60  EUR 1131,13
vakantie-uitkering  EUR  55,14  EUR  57,03
totaal        EUR 1148,74  EUR 1188,16

Een partner jonger dan 65 jaar

per maand      EUR 1102,61  EUR 1140,21
vakantie-uitkering  EUR  55,59  EUR  57,49
totaal        EUR 1158,20  EUR 1197,70

Alleenstaande ouders

per maand      EUR 985,55  EUR 1019,60
vakantie-uitkering  EUR  49,69  EUR  51,41
totaal        EUR 1035,24  EUR 1071,01

Alleenstaanden

per maand      EUR 776,16  EUR 803,39
vakantie-uitkering  EUR  39,13  EUR  40,51
totaal        EUR 815,29  EUR 843,90

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

- beide partners jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 361,84  EUR 373,62
vakantie-uitkering  EUR  18,24  EUR  18,84
totaal        EUR 380,08  EUR 392,46

- een partner jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 704,43  EUR 727,35
vakantie-uitkering  EUR  35,52  EUR  36,67
totaal        EUR 739,95  EUR 764,02

Alleenstaanden

per maand      EUR 180,92  EUR 186,81
vakantie-uitkering  EUR  9,12  EUR  9,42
totaal        EUR 190,04  EUR 196,23

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

           bedragen   bedragen
           1/1/2002   1/1/2003

- beide partners jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 571,24  EUR 589,83
vakantie-uitkering  EUR  28,80  EUR  29,74
totaal        EUR 600,04  EUR 619,57

- een partner jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 913,83  EUR 943,56
vakantie-uitkering  EUR  46,08  EUR  47,57
totaal        EUR 959,91  EUR 991,13

Alleenstaande ouders

per maand      EUR 390,32  EUR 403,02
vakantie-uitkering  EUR  19,68  EUR  20,32
totaal        EUR 410,00  EUR 423,34

Eigen vermogen

Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is: voor gezinnen (en eenoudergezinnen!) EUR 9950,00 (f 21926,91) en voor alleenstaanden EUR 4975,00 (f 10963,46)

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating.
Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens EUR 6807,00 (f 15000,65) volledig vrij gelaten en van het meerdere de helft. Schandalig genoeg is dit bedrag in geen jaren verhoogd, zodat het gezien de huidige woningwaarden en de inflatie weinig meer voorstelt.
Het bedrag is precies gelijk aan het bedrag zoals dat gold per 1/1/2002...

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot EUR 37177,00 (f 81927,33) voor gezinnen en tot EUR 32202,00 (f 70963,87) voor alleenstaanden.

De cijfers zijn ontleend aan het grote overzicht uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 27 december 2002: "Sociale verzekeringen per 1 januari 2003".
De cijfers zijn letterlijk overgenomen. We staan echter niet in voor eventuele onjuiste cijfers in het originele overzicht.


WETSONTWERP WET WERK EN BIJSTAND:
TOEGESTAAN EIGEN VERMOGEN IN EIGEN ZELFBEWOONDE WONING OMHOOG NAAR EUR 42.000,00

EIGEN BERICHT - Er is een nieuwe bijstandswet in de maak en het wordt nog veel slechter dan het al is... Er is echter een opvallend punt, vermoedelijk omdat de IOAW en IOAZ die geen vermogenstoets kennen, worden afgeschaft, namelijk:
Het toegestane eigen vermogen in de eigen woning waar men zelf in woont wordt in het wetsontwerp gesteld op maximaal EUR 42000,00 (f 92555,82) Dit geldt ook voor een eigen woonschip of woonwagen.
Deze vrijlating geldt onafhankelijk van het toegestane z.g. 'bescheiden vermogen' ofwel het spaargeld.
Daarvoor worden dezelfde grenzen aangehouden als nu. Het is echter niet meer zo dat als iemand geen spaargeld heeft, je het 'bescheiden eigen vermogen' kunt optellen bij het toegestane eigen vermogen in de woning. Het gaat bij die EUR 42.000 om één vaste vrijlating en deze vrijlating geldt onafhankelijk van die van het bescheiden vermogen.
M.i. is het dan simpel: Hoeveel spaargeld is er? Wat is het eigen vermogen in de woning?
Dit is tot nu toe een van de heel weinige verbeteringen vergeleken met de huidige bijstandswet, die in het wetsontwerp van de nieuwe Wet Werk en Bijstand te vinden is. Voor mensen die in het huidige systeem nu recht op IOAW of IOAZ zouden hebben gehad, is het echter een verslechtering, omdat deze uitkeringen op minimumniveau geen vermogenstoets hadden m.b.t. de eigen woning. Hoe het moet met de mensen die nu al zo'n uitkering krijgen, weet ik niet. Vermoedelijk zal er wel een soort overgangsregeling komen.
Het nu gekozen bedrag van EUR 42.000 lijkt m.i. wat op een tussenweg tussen enerzijds de erg lage vermogenstoets in de huidige bijstandswet en anderzijds de afwezigheid van een vermogenstoets in de huidige IOAW en IOAZ.

secretariaat P.E.L.


Voor wat betreft de toeslagen bovenop de normuitkering van de bijstandswet heeft elke gemeente weer een apart 'toeslagenbeleid' vastgesteld voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Zo kan bv. een alleenstaande ook 'niet-commerciëel woningdeler' zijn in het leeuwarder toeslagenbeleid.
Daarom hieronder nogmaals het complete overzicht, maar nu specifiek voor de gemeente Leeuwarden.
Bron: De pagina met de gemeentelijke Kennisgevingen in het blad 'Huis aan Huis' van woensdag 8 januari 2003.

BIJSTANDSBEDRAGEN PER 1 JANUARI 2003

Woonsituatie Totale   Maand    Vakantie
       uitkering uitkering  toeslag

Paren van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend EUR 1.135,57 EUR 1.081,06 EUR 54,51
Kamerverhuurder
of kostgever EUR 1.022,01 EUR  972,75 EUR 49,06
Kamerhuurder of
kostganger  EUR 1.101,50 EUR 1.048,63 EUR 52,87
Niet-commerciëel 
woningdeler EUR  965,23 EUR  918,90 EUR 46,33

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend EUR 1.022,01 EUR 972,95 EUR 49,06
Kamerverhuurder of
kostgever  EUR 908,46 EUR 864,85 EUR 43,61
Kamerhuurder of 
kostganger  EUR 987,95 EUR 940,53 EUR 47,42
Niet-commerciëel 
woningdeler EUR 851,68 EUR 810,80 EUR 40,88

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend EUR 794,90 EUR 756,74 EUR 38,16
Kamerverhuurder of 
kostgever  EUR 681,35 EUR 648,65 EUR 32,70
Kamerhuurder of 
kostganger  EUR 760,84 EUR 724,32 EUR 36,52
Niet-commerciëel 
woningdeler EUR 624,57 EUR 594,59 EUR 29,98

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jr. 
Alle situaties EUR 574,29 EUR 546,72 EUR 27,57
22 jr. Alleenw. of 
comm. woningd. EUR 654,23 EUR 622,83 EUR 31,40
22 jr. Niet-comm. 
woningdeler  EUR 624,57 EUR 594,59 EUR 29,98

Personen van 65 jaar en ouder

Paar, 65+/65+ EUR 1.188,16 EUR 1.131,13 EUR 57,03
Paar, 65+/65- EUR 1.197,70 EUR 1.140,21 EUR 57,49
Alleenstaande 
ouder     EUR 1.071,01 EUR 1.019,60 EUR 51,41
Alleenstaande EUR  843,90 EUR  803,39 EUR 40,51

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger dan 65 jaar EUR 170,95
Woningdelers, jonger dan 65 jaar  EUR  85,48