SP LEGT DE HAND OP GEHEIM STUK VAN DEMISSIONAIR KABINET:
WAO NOG VERDER VERSMALLEN TOT VOOROORLOGSE ONGEVALLENVERZEKERING!
EIGEN BERICHT


Via 'Den Haag Vandaag'.


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 16/12/2002 - De SP heeft beslag weten te leggen om een uitgewerkt concept-wetsvoorstel om nog verder te bezuinigen op de WAO.
Hieraan werd door het demissionaire kabinet al vanaf september jl. in het diepste geheim gewerkt.
Jan Marijnissen onthulde vanavond in de actualiteitenrubriek 'Den Haag Vandaag' dat dit wetsontwerp, wat CDA en VVD stil hadden willen houden tot de verkiezingen (wat blijkt uit ambtelijke brieven die bij de stukken zaten), aanstuurt op een WAO waar men alleen in mag als men arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk.
Dit heet in vakjargon 'risque professionel'.
Dat is precies hetzelfde als Pim Fortuyn wilde en waarover iedereen toen viel, toen hij zei dat iemand die kanker had geen recht had op WAO.
Posthuum krijgt hij alsnog zijn zin, want het wetsontwerp wat een volgend rechts kabinet bij de komende kabinetsformatie als een konijn uit de hoge hoed had willen toveren, gaat van precies hetzelfde uit. Er blijft dan niet meer over van de WAO dan zoiets als de vooroorlogse Ongevallenverzekering.
Overkwam je iets buiten je werk, dan werd je meteen in bittere armoe gedompeld en kon je gaan 'stempelen' en kreeg je wat geld 'van de steun'.
Aan deze verdere afbraak van de WAO wordt gewerkt onder verantwoordelijkheid van CDA-minister De Geus, waarmee weer eens bewezen is dat CDA-ers nooit zijn te vertrouwen met hun vage sociale praatjes en hun rechtse daden...
De SP zal over het uitgelekte wetsontwerp een spoeddebat aanvragen in de Tweede Kamer om de minister opheldering te vragen.

Secretariaat P.E.L.