PREMIE VOOR ZIEKENFONDS VERDUBBELT


'Premie voor ziekenfonds verdubbelt'
Uit de middageditie van het Friesch Dagblad van maandag 9/12/2002.


maandag, 9 december 2002, Regio

Premie voor ziekenfonds verdubbelt

Leeuwarden - De kosten voor ziekenfondspremie worden volgend jaar bijna verdubbeld.
Zorgverzekeraar De Friesland verhoogt de nominale premie voor ziekenfondsverzekerden met 83 procent.
Ook particulier verzekerden zijn duurder uit.

De nominale premie voor de ziekenfondspremie voor de verzekerden bij De Friesland bedraagt nu nog 15,50 euro per maand. Vanaf volgend jaar moeten de ziekenfondsverzekerden 28,50 euro betalen.
Dat is een verhoging van 83 procent.
Daar bovenop moeten de verzekerden nog een extra premie betalen afhankelijk van het inkomen.
De maandpremies voor aanvullende verzekeringen bedragen in 2003 9,45 voor een basispakket, 15,30 voor een pluspakket, en 3,55 voor de verzekering Tand Extra.

Ook de premies voor particulier verzekerden gaat in 2003 omhoog. Afhankelijk van het pakket moeten de particulieren 8,44 en 13,44 procent meer betalen voor hun ziektekostenverzekering. De Friesland denkt dat de stijging overeenkomt met de stijging bij andere particuliere verzekeraars.
Reden voor de prijsstijging is de verlaging van de bijdrage die het rijk geeft aan de ziekenfondskas.
Het kabinet heeft gezegd 700 miljoen per jaar te willen bezuinigen op het ziekenfonds.
Om dat gat te dichten is alleen al een verhoging honderd euro per maand nodig. Ook wil de overheid verzekerden laten wennen aan de hogere premies, die zij ook zullen moeten betalen als de basisverzekering wordt ingevoerd. Over het invoeren van een basisverzekering wordt al geruime tijd gesproken.
Ziekenfondsverzekerden met een baan krijgen 35 euro via de belasting terug.
Mensen met een uitkering krijgen geen compensatie. De regering denkt dat het met deze maatregel aantrekkelijker wordt een baan te zoeken. In totaal wordt vijfhonderd euro vrijgemaakt voor lastenverlichting.

Behalve de bezuiniging, is ook geld nodig voor het verder terugdringen van de wachtlijsten.
"Naar verwachting zullen in Fryslân de wachttijden voor ziekenhuiszorg binnen aanvaardbare normen zijn gebracht, door de verhoogde capaciteit van de Friese ziekenhuizen en door het contracteren van privé-klinieken en andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland", vertelt de Friese zorgverzekeraar.
Vorig jaar hadden de verzekerden bij De Friesland ook al te maken met een flinke premie stijging.
Ziekenfondsverzekerden moeste toen 37 procent meer betalen en particulier verzekerden 13 procent extra.
De stijging werd toen veroorzaakt door de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Ondanks de forse premiestijgingen zegt De Friesland nog één van de goedkoopste verzekeringen te zijn.


Einde FD-bericht.

Commentaar: Allereerst hieronder de vergelijking van premies van De Friesland in 2002 en 2003:

        2002    2003  Hoger in 2003

Nominale premie EUR 15,50 EUR 28,50 EUR 13,00

AV-Basis    EUR 8,70 EUR 9,45 EUR 0,75

AV-Plus     EUR 13,80 EUR 15,30 EUR 1,50

AV-Tand Extra  EUR 3,15 EUR 3,55 EUR 0,40

De grote stijging zit dus bij de nominale premie. Verder moet ook afgewacht worden hoe hoog de procentuele premie uitvalt. Dat is het deel van de ziekenfondspremie wat meteen al van het brutoloon wordt ingehouden. Zo gaan we 'om te wennen' zoals het gespuis wat aan de macht is en zich gedraagt alsof het kabinet niet is gevallen, beweert, alvast meer betalen, totdat de basisverzekering is ingevoerd. Dan moet iedereen evenveel (lees: Veel meer!) betalen.
Daarmee dragen naar verhouding de zwakste schouders de zwaarste lasten, omdat ZIJ dan procentueel gezien een veel groter deel van hun inkomen afdragen aan ziektekostenpremie dan de rijkeren...
Dat hier problemen van komen en dat die wellicht volgend jaar al beginnen, mag duidelijk zijn:
Ik verwacht een toename van het onverzekerd zijn bij de laagste inkomens, bv. omdat men betalingsachterstanden krijgt bij de betaling van de nominale premie en de AV-basis of AV-Plus verzekering.
Dat is een ramp en voor betrokkenen niet altijd ongevaarlijk: Bij ziekte niet naar de huisdokter kunnen, als je die tenminste nog had, geen medicijnen bij de apotheek halen op doktersrecept ed.
M.a.w.: Verboden om ziek te worden en anders ga je maar dood: Weer een armoezaaier minder toch?
Ik zou willen dat de gewone bevolking de ogen eens niet langer vol stront hadden en eens beseften wat voor gespuis er eigenlijk aan de macht is met dat CDA, die VVD en die LPF!
Want denk er goed om, dat het HUN 'strategisch akkoord' was over o.a. deze zaken!
Reken af met die lui op 22 januari 2003!

Secretariaat Ver. P.E.L.