VERENIGING EIGEN HUIS: STOP DE WOZ-TAXATIES


Opgehaald van website Vereniging Eigen Huis d.d. 19/9/2002: Tekst persbericht Vereniging Eigen Huis:
STOP DE WOZ-TAXATIES


Onderstaand persbericht is opgehaald van de website van Vereniging Eigen Huis:

VERENIGING EIGEN HUIS: STOP DE WOZ-TAXATIES

Nu in het regeerakkoord is besloten tot afschaffing van de onroerende zaakbelasting (OZB) dringt de Vereniging Eigen Huis er bij de coalitiepartijen op aan om de lopende ronde van woningtaxaties met directe ingang te stoppen.
Momenteel zijn gemeenten al volop bezig met de nieuwe taxaties in het kader van de wet WOZ en de daarvan afgeleide OZB-aanslagen voor 2005.

Nu deze niet meer nodig zijn voor de OZB, kan het geldverslindende proces van taxeren beter meteen worden stopgezet. Dat levert een besparing op van naar schatting ruim 100 miljoen euro per jaar. De Vereniging Eigen Huis vindt dat deze besparing moet worden ingezet om direct de OZB te verlagen.

De vereniging stelt voor de andere belastingen die zijn gekoppeld aan de waarde van de eigen woning (eigenwoningforfait en waterschapslasten) te bepalen op grond van een veel eenvoudiger en goedkoper systeem, zoals bijvoorbeeld een systeem van waardeklassen. Het direct stopzetten van het huidige systeem van waardebepaling beschouwt de vereniging als lakmoesproef voor de bereidheid van de nieuwe regering om in 2005 de OZB ook daadwerkelijk af te schaffen.

De taxaties op grond van de Wet WOZ zijn reeds lang omstreden. Iedere vier jaar levert het gemeentelijk apparaat een enorme inspanning om alle taxaties rond te krijgen, de waardebeschikkingen op tijd te versturen en de daarop volgende vloed van bezwaarschriften af te handelen. Naar aanleiding van de laatste taxatieronde zijn door eigenwoningbezitters tot op heden ruim 510.000 bezwaarschriften ingediend. Vervolgens worden de belastingrechters bij de Gerechtshoven overspoeld door een grote hoeveelheid beroepschriften waardoor het gerechtelijk apparaat verstopt raakt. De ruim 10.000 beroepsschriften die uiteindelijk naar verwachting worden ingediend, leiden tot een wachttijd in de afhandeling die kan oplopen tot twee à drie jaar.

Bovendien kost dit tientallen miljoenen Euro's per jaar. Het kost gemeenten bijzonder veel geld en tijd om tot een nauwkeurige waardevaststelling van woningen te komen, maar ondanks deze inspanning leeft bij veel burgers het gevoel dat het resultaat voor hun woning nogal willekeurig is.

Nu besloten is de OZB in 2005 af te schaffen is het zinloos om nog meer geld te steken in een noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de WOZ-taxatiemethoden.

bron: Persbericht Vereniging Eigen Huis


Einde tekst persbericht VEH.

Commentaar: M.i. hebben ze gelijk: Waarom geld uitgeven aan een nieuwe taxatieronde als je de OZB wilt afschaffen? Net of de gemeenten denken dat de OZB toch niet wordt afgeschaft. En dat IS m.i. ook onzeker: In 2005 kan de vlag er weer heel anders bij staan: Niks zo onbetrouwbaar als de overheid...

Overigens vind ik het vreemd dat gemeenten nu al bezig zijn om de waarden te bepalen voor de nieuwe peildatum: 1/1/1999 was de laatste waardepeildatum en op 1/1/2001 rolden die waarden eruit middels de nieuwe waarde op de WOZ-beschikking en de OZB-aanslag op het aanslagbiljet voor 2001. De nieuwe waardepeildatum is 1/1/2003 en die waarden komen op de nieuwe WOZ-beschikking van 1/1/2005 als de OZB toch gewoon doorgaat.

VEH stelt: Als je geen geld uitgeeft aan de nieuwe taxatieronde bespaar je 100 miljoen euro. Dat geld zouden de gezamenlijke gemeenten in hun zak kunnen houden en elke gemeente zou daarmee het OZB-tarief voor 2003 en 2004 naar beneden kunnen drukken. Stel dat je het zo aanpakt: Ik zie de gemeenten dan de OZB-tarieven doodleuk niet verlagen, maar ze pikken de besparing gewoon in...
In Leeuwarden zou die besparing doodleuk naar de 'Algemene Reserve' gaan...
Dus: Zonder nadere dwingende regelgeving erbij vanuit Den Haag, waarin wordt gezegd dat de besparing moet leiden tot OZB-verlaging in 2003 en 2004, gaat het niet.
En vanuit Den Haag moet men er dan ook bij zeggen: Als jullie als gemeente niet aantonen dat je de besparing in de OZB-tarieven hebt verwerkt, verlagen we jullie uitkering vanuit het gemeentefonds met hetzelfde bedrag: Dan wordt jullie de besparing ontnomen.

Maar op zich is het een goed idee van VEH waaraan burgers in Leeuwarden voor 2003 dringend behoefte hebben gezien de Leeuwarder OZB-voorstellen voor 2003. En VEH heeft gelijk: Met hun voorstel test je uit in hoeverre de regering serieus van plan is de OZB af te schaffen. Wedden dat niemand van de regeringspartijen 'hapt'?...


Secretaris P.E.L.