SOOS UTRECHT
PIKT PRIJSJES POSTCODELOTERIJ IN.


LOTERIJWINNAARS MET BIJSTAND WORDEN GEKORT


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 9/7/2002:

LOTERIJWINNAARS MET BIJSTAND
WORDEN GEKORT

UTRECHT (GPD) - "Niet wij, maar de gemeente Utrecht heeft een prijs gewonnen in de Postcodeloterij", zegt een balende bijstandsgerechtigde.
In mei won ze ruim EUR 800 in de Postcodeloterij, maar een groot gedeelte daarvan wordt binnenkort gekort op haar maandelijkse uitkering.
[Die EUR 800 is minder dan het bedrag van de maanduitkering voor een gezin en een eenoudergezin in de bijstand en net iets meer dan de alleenstaandenuitkering van EUR 741,72 per maand.]

Alle bijstandsgerechtigden in het winnende Utrechtse postcodegebied 3515 (Lauwerecht en een deel van Tuinwijk) kregen onlangs een brief van de sociale dienst. Daarin wordt er op gewezen dat prijswinnaars moeten melden hoeveel ze op bank of giro hebben bijgeschreven gekregen.
[Voor die EUR 800 zou ik dat zeker niet doen en de gok nemen dat de soos niet bij de Postcodeloterij de namen opvraagt van de prijswinnaars. Bovendien zou ik zorgen dat als ik meedeed aan deze loterij, ik niet hetzelfde giro- of bankrekeningnummer opgaf als het rekeningnummer waarop mijn uitkering binnenkwam. Ik vind dat de soos in Utrecht wel erg ver gaat; te ver:
Zij ziet de prijs als 'inkomen', maar het gaat hier niet om inkomsten uit of in verband met arbeid, inkomsten uit vermogen (bv. rente over dat vermogen) enz. Het geld heeft ook niet betrekking op een periode waarover beroep op bijstand wordt gedaan:
Het is bv. geen nabetaald loon over een periode waarin men al bijstand had, het is geen uitgesteld inkomen enz.
Kortom: De soos in Utrecht lijkt te menen dat het geld inkomsten zijn op grond van artikel 47 Abw, maar m.i. is het redelijker het ontvangen geld als vermogen aan te merken, op grond van artikel 51 lid 1b Abw. Daar staat:

"Artikel 51
1. Onder vermogen wordt verstaan:
b. de op grond van paragraaf 1 in aanmerking genomen middelen die worden ontvangen tijdens de periode waarover beroep op bijstand wordt gedaan, voor zover deze geen inkomen zijn als bedoeld in artikel 47."

Einde citaat.

Er is in de bijstandswet sprake van een het z.g. toegelaten 'bescheiden eigen vermogen'.
Voor gezinnen en eenoudergezinnen was dat op 1 januari 2002 EUR 9640 (f21.243,76) en voor alleenstaanden EUR 4820 (f10.621,88) Per 1 juli 2002 zijn deze bedragen weer iets hoger geworden. Zolang je samen met je prijs niet over deze 'drempels' heen komt, zou je m.i. de prijs moeten mogen houden.]

In de wijk is met schrik gereageerd. Tientallen mensen wonnen een prijs. De meesten kregen een paar honderd euro, een enkeling een grote prijs van tienduizenden euro's tot en met de hoofdprijs van EUR 3,5 miljoen. Die prijs ging overigens niet naar een bijstandsgerechtigde.
[En juist dat laatste had niks uitgemaakt: Met dat vermogen hun je de uitkering onmiddellijk zelf opzeggen. Ik zou dat doen per de eerste van de maand waarop dat geld op mijn rekening stond. Alleen al van de rente kun je nl. makkelijk leven tot aan je dood...
Alleen totale klunzen laten zich dat geld weer afpakken door de soos...]

Prijswinnares Anne (die niet met haar echte naam in de krant wil):
"De meeste mensen hebben een klein bedrag gewonnen. Hoewel, EUR 800 is voor mij heel veel geld naast mijn bijstandsuitkering. Daarom was ik er ook zo blij mee.Ik kon er een paar gaten mee vullen: wat belastingschuld betalen, eindelijk die bril voor mijn dochter kopen en een nieuwe fiets, want m'n oude was gestolen."
[Hoe zit het eigenlijk in Utrecht als je bijstand hebt: Heb je daar dan geen kwijtschelding voor diverse belastingen, zoals OZB, waterschapslasten, afvalstoffenheffing ed.? En is er geen bijzondere bijstand mogelijk om iets van die bril vergoed te krijgen? Nu weet ik dat ergens recht op hebben en het ook krijgen vaak twee is, maar je moet dat soort dingen m.i. altijd proberen. Hoe dat in dit geval zat, weet ik uiteraard niet.]

Dat de gemeente Utrecht ook een beetje winnaar is geworden in de Postcodeloterij, wordt door Tineke van der Linden, hoofd sociale zaken, onderschreven.
"Maar je kunt ook zeggen dat die mensen voor een eigen inkomen hebben gezorgd en daarom geen beroep hoeven te doen op gemeenschapsgeld."
[Typische ambtenaren-praatjes: Mooi 'inkomen' is dat; enorm betrouwbare bestendige bron; het lot kopen was een forse arbeidsprestatie waarvoor loon werd betaald....
Ik zie het zo: Men heeft letterlijk door toeval zich een kansje gekocht om vermogen te krijgen; hoeveel is onzeker op voorhand; kan ook nihil zijn...
Mag men de verwervingskosten (prijs van het lot) ook bij de soos declareren?]

Van der Linden gunt de prijswinnaars hun extraatje, maar de gemeente zit vast aan wettelijke regelingen. Die zeggen dat als iemand een erfenis krijgt of een loterij wint, dat geld moet worden opgegeven omdat het inkomen is.
[Nee, het moet worden opgegeven omdat het vermogen is. Een erfenis is m.i. ook vermogen. Een gezin in de bijstand zonder eigen 'bescheiden vermogen' erft bv. EUR 9000,- M.i. behoort de soos hen dit geld te laten houden. Pas als de erfenis boven het 'bescheiden eigen vermogen' uitkomt wordt de bijstand tijdelijk onderbroken tot het moment waarop het meerdere is opgemaakt voor het levensonderhoud. Het tempo waarin het teveel aan vermogen kan worden opgemaakt - en door de soos redelijk wordt geacht - is een maanduitgave van 1,5 maal het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau. Ik heb dit mondeling in het verleden begrepen van de soos hier.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].