OVERHEID TE PASSIEF BIJ AANPAK ARMOEDE


Een heel klein berichtje maar wel eentje die de spijker op de kop slaat. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 8/4/2002:

OVERHEID TE PASSIEF BIJ AANPAK ARMOEDE

AMSTERDAM (ANP) - Mensen die leven op of rond het sociaal minimum in Nederland laten jaarlijks miljoenen euro's liggen aan financiële hulpregelingen.
Dat heeft alles te maken met de mentaliteit van de overheid die niets geeft als je er niet om vraagt, ook al heb je er recht op.
Dat zegt Harry Piepers van het Kenniscentrum voor Werk, Inkomen en Zorg (KWIZ) in Groningen. KWIZ verrichtte in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek.


Einde LC-bericht.

Hier wordt de spijker op de kop geslagen:
Ooit had je bepaalde rechten en die kreeg je gewoon van de overheid, desnoods op ambtelijke beschikking, maar met dat oerwoud aan regelingen en aanvraagformulieren krijg je niks als je daar niet constant zelf achteraan zit. Maar dan moet je wel precies op de hoogte zijn van al die eeuwig wisselende lokale regelingetjes...
Het wordt tijd dat al dat soort regelingen wordt afgeschaft en de algemene bijstand wordt verhoogd, zodat mensen met lage inkomens en ambtenaren elkaar althans op dat punt niet meer nodeloos bezig houden.


secretariaat P.E.L.