Uit de rubriek 'In de marge' van de NRC van 25-7-2000:


ARME GEZINNEN

Het College van B en W van Groningen wil een lijst opstellen van arme gezinnen en die rondsturen aan scholen. Scholen kunnen die gezinnen dan een lager bedrag in rekening brengen voor de ouderbijdrage. De privacycommissie van de gemeente vindt het goed.

Dat komt doordat arme mensen weinig recht op privacy hebben. Ze worden voortdurend onderzocht, gemonitord en gecontroleerd. Arme mensen zijn ook niet volledig handelingsbekwaam, menen beleidsmakers. Ze komen niet eens halen waar ze recht op hebben.

Zo krijgen arme gezinnen een tegemoetkoming studiekosten van een paar tientjes per jaar, maar alleen als ze die aanvragen. Velen doen dat niet.
Zonde, denken de beleidsmakers. Kunnen we daar niet wat aan doen? Als de scholen nu weten wie er recht hebben op die tegemoetkoming, kunnen ze dat bedrag vast verrekenen met de ouderbijdrage (die overigens niet verplicht is, maar dat zegt de gemeente er niet bij). Vandaar de lijst. En wie er per se niet op wil, kan bezwaar maken.

Het zou ook anders kunnen. De ouderbijdrage wordt voor iedereen verlaagd naar armemensenniveau. Rijke ouders moeten een toeslag betalen. Om het innen daarvan gemakkelijker te maken, stuurt de gemeente een lijst met alle rijke gezinnen naar de scholen. Maar dat gebeurt niet.
Rijke mensen hebben recht op privacy.

DvE
Einde commentaar uit NRC.


Deze 'ouderbijdragen' zijn ontstaan toen scholen te weinig budget kregen van de overheid. Ouders gingen vrijwillige bijdragen betalen, zodat een school bv. een extra aanschaf kon doen, of wat geld heeft voor schoolreisjes, feesten en Sinterklaasbijeenkomsten. Maar deze bijdragen zijn niet verplicht. Het gaat om een geheel vrijwillige bijdrage, stelt het ministerie van Onderwijs.
Net als in Leeuwarden bij de AV-Frieso (ziektekosten verzekering voor minima) wordt ook hier weer gebruik gemaakt van de 'negatieve optie': Wie niet bezwaar maakt wordt geacht akkoord te zijn met het doorgeven van zijn inkomensgegevens. Die truc is niet rechtsgeldig, maar het doorgeven gebeurt stomweg.
Veel ouders houden echter hun lage inkomsten liever geheim voor o.a. de school uit angst dat hun kinderen daarop worden aangekeken.
Ook maar eens wat privé-gegevens verzamelen van het Groninger college van B&W en die op Internet publiceren?
En wat vindt de echte Registratiekamer hiervan in Den Haag? (Tel. 070-3811300) Men kan hen 's ochtends op werkdagen bellen en vragen stellen op het gebied van de privacybescherming en de Wet Persoonsregistraties.

secretaris Ver. PEL