PUINHOOP BELASTINGEN IS ZWAARDER DAN GEDACHT


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 20/2/2002.


Nadat we in 2001 in totaal drie (!!) OZB-affaires hebben gehad; de derde leidde zelfs tot het aftreden van de burgemeester en uiteindelijk tot het aftreden van de politiek verantwoordelijk wethouder Hermien de Haan van de PvdA, zijn we er nog steeds niet....
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 20/2/2002:

PUINHOOP BELASTINGEN IS ZWAARDER DAN GEDACHT

LEEUWARDEN - De uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) kost Leeuwarden meer hoofdbrekens dan vorig najaar al door adviesbureau Monsma en de Waarderingskamer was gesignaleerd.
Bij het maken van een herstelplan is extern adviseur TTM op grote achterstanden en manco's gestuit, die pas rond de zomer allemaal zullen zijn weggenomen. Burgemeester en wethouders maken volgende week bekend hoeveel extra geld er mee gemoeid is.

TTM signaleert grote risico's bij de afhandeling van duizenden bezwaarschriften, die huizenbezitters en bedrijven tegen de WOZ-waarde hebben ingediend. De gemeente heeft dit karwei uitbesteed aan bureau Kafi, dat hertaxateurs van de Grontmij op pad stuurt.
[Nu plotseling is de hertaxateur WEL een andere dan de oorspronkelijke taxateur Houdringe?? De feiten zijn echter dat het in elk geval vorig jaar nog zo was, dat hetzelfde bureau Houdringe OOK de hertaxaties deed, ondanks de leugenachtige beweringen van Hermien de Haan dat de hertaxaties niet door hetzelfde bureau werden verricht als de taxaties.]
De gemeente geeft er geen sturing aan en mist inzicht in de werkwijze, de kwaliteit, de benodigde tijd en de kosten, aldus TTM.
[Die 'sturing' kun je m.i. juist missen als kiespijn.
Sturing van WAT? Van de hoogte van de hertaxaties?!
Er ontstond in 2001 daarover een rel, toen bleek dat verschillende gemeenten, waaronder Renkum, taxatiebureaus meer betaalden voor hun diensten naarmate de hertaxatie dichter zat bij de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde... Voor wat betreft de andere hier genoemde zaken is het onbegrijpelijk dat de gemeente niet weet hoe de werkwijze is, hoeveel tijd alles in beslag neemt en wat de kosten zullen zijn.
Kortom: Ze leren het daar nooit bij die gemeente...]

De makers van het herstelplan konden niet achterhalen hoeveel bezwaarschriften er bij de gemeente zijn ingediend. Drie computertellingen varieerden van 2047 tot 2971, maar een telling met de hand bracht 3073 bezwaarschriften boven water.
[Ik geloof niks van dit cijfer! Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland diende alleen al voor haar huurwoningen pakweg 6000 bezwaarschriften in en als BWL heeft gedaan wat ze zei te gaan doen, zijn daar nog eens duizenden bezwaarschriften bijgekomen... Of het moet zijn dat er 'achter de schermen door gemeente en corporaties al weer flink handjeklap is gespeeld en een 'deal' werd gesloten...]

Daarvan moesten er half december nog meer dan 1200 worden beoordeeld.
Het werk werd de afgelopen twee maanden gehinderd door een stroeve overschakeling op een nieuw computerprogramma.

Duister is op hoeveel onroerende zaken de ingediende bezwaren betrekking hebben. Op basis van ervaringen in andere gemeenten schat TTM dat van 11.000 objecten in Leeuwarden de WOZ-waarde wordt aangevochten. Het bureau voorspelt een enorme drukte bij de belastingkamer van de commissie voor de bezwaarschriften.
[Mij is duister waarom duister is op hoeveel onroerende zaken de bezwaren betrekking hebben. Dat de gemeente kennelijk zegt dat ze dit niet precies weten, is gewoon idioot. In feite is er maar 1 remedie: Flink 'hakken' in de belastingafdeling en alle incompetente figuren eruit schoppen. Vervolgens goede salarissen bieden en *wel* competente mensen bij het bedrijfsleven en dit soort bureau's zien weg te kopen.]

Om een objectieve beoordeling te waarborgen, bepleit TTM de inschakeling van een derde taxateur. De WOZ-taxaties en de hertaxaties zijn in Leeuwarden allebei door de Grontmij verricht.
[??! Onzin: Zowel de taxaties als de hertaxaties zijn verricht door bureau Houdringe uit Drenthe.]
Leeuwarden kent verder grote achterstanden bij de verwerking van kadastrale wijzigingen en bij de verzameling en analyse van verkoopprijzen van onroerend goed.
[M.a.w.: Vorige eigenaren die een woning al lang hebben verkocht kregen nog aanslagen OZB voor het oude adres? Op die manier *regent* het uiteraard ook bezwaarschriften...
En op basis van die verkoopprijzen hoort Leeuwarden het z.g. 'referentieverslag' te maken. Daarin staan enige woningen die vergelijkbaar horen te zijn qua verkoopprijzen met de woning waarom het gaat. Men taxeert nl. lang niet alle woningen stuk voor stuk. Conclusie: Die referentieverslagen kunnen ook lang niet altijd kloppen als men zo achter loopt.]

Achterstand in gegevensbeheer is te wijten aan jarenlange onderbezetting en is nog verergerd door ziekteverzuim en langdurige vacatures.
[Dus eerst teveel bezuinigd, net als bij de Sociale Dienst, waar identieke verschijnselen optreden en volgens stort de boel half in: Werkdruk loopt op, ziekteverzuim stijgt, slecht opgeleide mensen moeten de boel draaiende houden, er worden fouten gemaakt die weer leiden tot bergen extra werk enz.]
Wethouder Gerrit Krol (financiën) verwacht dat de belastingafdeling in mei op volle sterkte zal werken. Zes van de acht vacatures zijn vervuld.
Enkele inhaalacties, die zijn voorganger Hermien de Haan al had aangekondigd, zullen meer tijd nemen dan voorzien.


Einde LC-verhaal. Commentaar tussen [].