PROGRAMMA:
"DEBAT TEGEN ARMOEDE" DINSDAGAVOND
26 FEBRUARI 2002


DEBAT TEGEN ARMOEDE

Lokale politici aan de tand gevoeld over minimabeleid.

Waar: Open Hof Goudenregenstraat 77 Leeuwarden.

Wanneer: Dinsdagavond 26 februari 20.00 uur.

Toegang gratis.

Organisatie:
Werkgroep Minstbetaalden: AKL, FNV, CNV en CSO plus BLUT en Vereniging PEL.

Informatie: 058-2671636


P R O G R A M M A
"DEBAT TEGEN ARMOEDE"

"Lokale politici nader aan de tand gevoeld"
Welke partij krijgt Uw stem op 6 maart?!

Georganiseerd door:
'Werkgroep Minstbetaalden' bestaande uit: Arme Kant Leeuwarden, FNV, CNV en CSO en de organisaties: Stichting BLUT plus Vereniging P.E.L.

==============================================================

Zaal open: 19.30 uur.

Aanvang: 20.00 uur.

Avondvoorzitter: Journalist Andries Veldman

Voor de pauze:

Sprekers/-ters van lokale politieke partijen gaan elk kort in op vragen/stellingen over het (lokale) minimabeleid.
Elke spreker/-ster trekt twee vragen/stellingen uit een bak waarin heel veel vragen/stellingen zitten.
De politieke partijen kennen wel de hele inhoud van de bak, maar weten uiteraard niet welke vragen/stellingen zij trek- ken... Het lot beslist!
De voorzitter stelt zo nu en dan kritische vragen om de stand- punten goed duidelijk te krijgen en ook de zaal mag 'inbreken' en zich bemoeien met de vragen/stellingen die aan de orde zijn.
Als de sprekers/-sters hun mening gegeven hebben, wordt hen gevraagd ook achter de tafel te komen zitten.

Tevens zullen 2 sprekers/-sters namens de diverse organisaties hun mening, wensen en klachten over het Leeuwarder minimabeleid geven.

In de pauze is er koffie, thee ed. Dit 'rondje' is voor reke- ning van de gezamenlijke organisaties.

Daarna zitten alle vertegenwoordigers van de politieke partij- en achter de tafel plus de twee mensen die de belangenorgani- saties van uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigen.
Het publiek in de zaal kan vervolgens geheel vrij 'losbreken' met vragen, kritiek, opmerkingen en suggesties over van alles en nog wat, zolang het maar gaat over het minimabeleid, wat daar goed of fout aan is, wat er anders/beter moet, de reïntegratiebureau's, de Sociale Dienst, het beleid ten aanzien van gesubsidieerd werk, het kwijtscheldingsbeleid enz.

We stoppen omstreeks 22.00 uur. Daarna kan men als daar behoefte aan is, nog even napraten, een drankje nemen enz.
Omdat we als organisaties even arm zijn als de minima zelf, zijn dan de consumpties helaas voor eigen rekening.

TIP voor het publiek:
Zwijg niet, maar spreek de politici aan op hun woorden en vooral op hun daden. Dit is uw kans, want ZIJ hebben UW stem straks nodig!