Themabijeenkomst P.U.F. over privacy-bescherming


Wij ontvingen van PUF (Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland) op 1/2/2002 de volgende brief:


 
PUF PLATFORM UITKERINGSGERECHTIGDEN FRIESLAND
Keetwaltje 1 8921 EV LEEUWARDEN   
tel & fax 058-2169331
Aan: * aangesloten organisaties PUF
   * cliëntenraden Sociale Zaken
   * belangenorganisaties van en
    voor uitkeringsgerechtigden
Betreft: bijeenkomst over
     koppeling van gegevens/bestanden en
     de privacybescherming
         Leeuwarden, 31 januari 2002

Beste mensen,

We nodigen jullie uit om de THEMABIJEENKOMST over PRIVACYBESCHERMING te bezoeken op WOENSDAGMIDDAG 13 FEBRUARI A.S.
De bijeenkomst wordt gehouden in de vergaderzaal van het PUF, Keetwaltje 1 in Leeuwarden, begint om 13.30 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten.

Op de laatste deelnemersbijeenkomst van het PUF is tot deze themabijeenkomst besloten, omdat uit een inleiding over het Poortwachtersmodel in de bijstand bleek dat persoonlijke gegevens van uitkeringsgerechtigden met allerlei instanties gekoppeld kunnen worden.
We hebben weinig zicht op deze gegevensvergelijking en de manier waarom de privacy gewaarborgd wordt of zou moeten worden!

Pyt van der Galiën is gevraagd om een inleiding over het onderwerp te houden. Daarna volgt een discussie die we afsluiten met conclusies en afspraken over een eventuele vervolg-aktie.
We vragen de bezoekers van de themabijeenkomst of ze zo mogelijk bij hun gemeente een afschrift van de verordening of het reglement over gegevenskoppeling en privacybescherming willen opvragen en meenemen. Graag tot 13 februari!

   Met vriendelijke groet,

   Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland,

   Aad Perfors, voorzitter

Einde brief van het PUF.

De brief is weliswaar niet gericht aan individuele personen, maar m.i. zou het geen bezwaar moeten zijn dat enige belangstellende leden van het PEL hier ook heen gaan. Enige jaren geleden hebben we namelijk besloten dat privacy en dan vooral rond de uitkeringen, ook voor het PEL een belangrijk thema zou zijn. Vandaar de rondzending van deze brief via de e-mail.

secretaris P.E.L.