Mededeling van derden-organisatie:
Themabijeenkomst 'Gerechtigheid en Armoede'


Op 25/1/2002 ontvingen wij een uitnodiging van de 'Arme Kant van Leeuwarden'. Hieronder volgt de letterlijke tekst:


                 ARMOEDE
                  IS
                 ONRECHT

'Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven,
 worden de Rechten van de Mens geschonden.
 Wij zijn verplicht ons aaneen te sluiten om
 die rechten te doen eerbiedigen'
        (Père Joseph Wresinski)

 Geachte dames en heren,

 Hierbij nodigt de Arme Kant Leeuwarden u
 uit voor een bijzondere

         THEMABIJEENKOMST

      'GERECHTIGHEID EN ARMOEDE'

       op WOENSDAG 20 MAART a.s.
         aanvang 19.45 uur

   in De Adelaar, De Jokse 17 te Leeuwarden


Gastspreker: prof. B. Goudzwaard uit Driebergen

  Adres Arme Kant Leeuwarden
  Fedde Schurerwei 13
  8915 DL Leeuwarden

Einde mededeling van derden.