OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JANUARI 2002


Uit de Leeuwarder Courant van za. 29/12/2001: "Sociale verzekeringen per 1 januari 2002".


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN 2002

Bedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet.

          bedragen    bedragen

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand      EUR 1047,02   f 2307,32
vakantie-uitkering EUR  52,79   f 116,34
totaal       EUR 1099,81   f 2423,66

Alleenstaande ouders

per maand      EUR 732,92   f 1615,13
vakantie-uitkering EUR  36,95   f  81,44
totaal       EUR 769,87   f 1696,57

Alleenstaanden

per maand      EUR 523,51   f 1153,67
vakantie-uitkering EUR  10,56   f  23,27
totaal       EUR 219,96   f 484,73

Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot 65 jaar wordt er van uitgegaan dat men de (woon)kosten wel kan delen met anderen. De overheid gaat er daarmee van uit dat alleenstaanden en eenoudergezinnen in feite niet echt bestaan. Kunnen zij echter de kosten niet delen, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het minimumloon:


Maximale toeslag voor mensen van 21 tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

per maand      EUR 209,40   f 461,46
vakantie-uitkering EUR  10,56   f  23,27
totaal       EUR 219,96   f 484,73

Sinds 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf. Het inkomen van bijstandsgerechtigden bestaat in die gevallen dus uit twee delen:
een deel van de Sociale Dienst en een deel van de Belastingdienst. Deze teruggaven staan bekend onder de naam 'heffingskortingen'. Een alleenstaande met uitsluitend een bijstandsuitkering hoeft geen heffingskorting(en) aan te vragen:
De algemene heffingskorting waar hij/zij recht op heeft wordt nl. al rechtstreeks verrekend in het netto-bruto traject van de uitkering.

          bedragen    bedragen

Basisuitkering plus maximale toeslag per maand
exclusief vakantiegeld opbouw voor:

Eenoudergezinnen EUR 942,32 f 2076,59 Alleenstaanden EUR 732,91 f 1615,13 Bedragen voor mensen van 65 jaar of ouder: Gehuwden en ongehuwd samenwonenden - beide partners 65 jaar of ouder per maand EUR 1093,60 f 2409,98 vakantie-uitkering EUR 55,14 f 121,51 totaal EUR 1148,74 f 2531,49 Een partner jonger dan 65 jaar per maand EUR 1102,61 f 2429,83 vakantie-uitkering EUR 55,59 f 122,51 totaal EUR 1158,20 f 2552,34 Alleenstaande ouders per maand EUR 985,55 f 2171,86 vakantie-uitkering EUR 49,69 f 109,51 totaal EUR 1035,24 f 2281,37 Alleenstaanden per maand EUR 776,16 f 1710,42 vakantie-uitkering EUR 39,13 f 86,24 totaal EUR 815,29 f 1796,66

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die
een uitkering krijgen op grond van de
Algemene Bijstandswet:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden - beide partners jonger dan 21 jaar per maand EUR 361,84 f 797,39 vakantie-uitkering EUR 18,24 f 40,20 totaal EUR 380,08 f 837,59 - een partner jonger dan 21 jaar per maand EUR 704,43 f 1552,37 vakantie-uitkering EUR 35,52 f 78,27 totaal EUR 739,95 f 1630,64 Alleenstaanden per maand EUR 180,92 f 398,70 vakantie-uitkering EUR 9,12 f 20,10 totaal EUR 190,04 f 418,80

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 571,24   f 1258,84
vakantie-uitkering EUR  28,80   f  63,47
totaal       EUR 600,04   f 1322,31

- een partner jonger dan 21 jaar

per maand      EUR 913,83   f 2013,82
vakantie-uitkering EUR  46,08   f 101,54
totaal       EUR 959,91   f 2115,36

Alleenstaande ouders

per maand      EUR 390,32   f 860,15
vakantie-uitkering EUR  19,68   f  43,37
totaal       EUR 410,00   f 903,52


Eigen vermogen

Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is: voor gezinnen (en eenoudergezinnen!) EUR 9640,00 (f 21243,76) en voor alleenstaanden
EUR 4820,00 (f 10621,88)

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens
EUR 6807,00 (f 15000,65) volledig vrij gelaten en van het meerdere de helft. Schandalig genoeg is dit bedrag in geen jaren verhoogd, zodat het gezien de huidige woningwaarden en de inflatie weinig meer voorstelt.

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot
EUR 36867,00 (f 81244,18) voor gezinnen en tot
EUR 32047,00 (f 70622,29) voor alleenstaanden.

De cijfers zijn ontleend uit het grote overzicht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 29 december 2001: "Sociale verzekeringen per 1 januari 2002".
De cijfers zijn letterlijk overgenomen. We staan echter niet in voor eventuele onjuiste cijfers in het originele overzicht.