Op 5-7-2000 o.a. op teletext: langdurig werklozen moeten 'verplicht' vrijwilligerswerk gaan doen. Vermeend heeft hiervoor een wetsontwerp voorgelegd aan de tweede kamer.

Uit de Leeuwarder Courant van 5-7-2000:


DEN HAAG (ANP) - Landurig werklozen moeten verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. Minister Willem Vermeend van sociale zaken en werkgelegenheid heeft hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Vermeend hoopt dat de werklozen door hun werkervaring sneller betaald werk kunnen vinden. De langdurig werklozen kunnen, als dat nodig is, ook worden verplicht om aan hun persoonlijkheid te werken. Bijvoorbeeld door een cursus conflicthantering te volgen.
Einde LC-bericht.


Commentaar secretaris PEL:
Van Koenraad van de Arbeidsdienst (moffen) tot de DUW (30-er jaren) tot André van der Louw (begin 80-er jaren) tot Willem Vermeend: Nog steeds hetzelfde tuig: Wanneer werd ook al weer de slavernij afgeschaft? Dit is nl. gewoon dwangarbeid, hoe het ook verpakt wordt. Het is een poging van de staat om je in ruil voor een uitkering te dwingen dat werk te doen dat zij aanwijzen. Het is ook een aanval (de zoveelste) op het minimumloon. Zo moeten we er aan wennen dat er voortaan werk wordt aangewezen tegen betaling van 3 nieuwe 'miminumlonen': Bijstandsniveau voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en gezinnen. Wat Melkert en de Bolk niet klaarspeelden met hun pogingen om het BRUTO minimumloon voor alleenstaanden lager vast te stellen gaat Vermeend lukken. Dit wordt pas echt het begin van een nieuwe onderklasse: Dwangarbeid verrichten voor uitzuigers die zich ondernemers noemen en idem bij de rijken. Maar dat gaat meneer nog niet ver genoeg: 'Verplicht aan je persoonlijkheid werken'. Waar: In een kamp?
Laten ze hem maar afvoeren in een dwangbuis. Wie hier aan meewerkt is gewoon een onzettende stommeling en een lafbek ook nog. Als er ergens verzet tegen nodig is, dan is het DIT wel. Er is hier nl. net als bij justitie met hun 'bestuurlijke ophouding' (ze kunnen je tegenwoordig 'preventief' oppakken zonder dat je iets hebt gedaan) een rode lijn overschreden, waardoor ze te ver zijn gegaan met hun politie- en dwangarbeidersstaat. Formeel gaat het m.i. om een verscherpte voortzetting van het 'Melkert 3' verhaal voor m.n. 'fase 4' ingedeelde mensen in de bijstand.
Hieronder nog een eerste reactie van iemand in de nieuwsgroep nl.uitkeringen:


Forwarded from : DemoCrates

Het was wel te verwachten... na het hele belastingstelsel op zijn kop te hebben gezet (méér voor de welgestelden) heeft deze terriër zich nu vastgebeten in zijn nieuwe baan op Asociale Zaken...

De werkverschaffing, een verschijnsel uit de dertiger jaren (vorige eeuw) wordt weer ingevoerd als het aan hem ligt. Daarbij worden werklozen en andere uitkeringsgerechtigden die om de een of andere reden niet aan de bak kunnen komen, verplicht om "vrijwilligerswerk" te gaan doen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: er wordt uitstekend bezuinigd op personeelskosten in die sectoren die niet zo favoriet zijn bij de overheid (b.v. de zorg) én deze mensen "verdienen" hun uitkering terug...
Een uitkering trouwens die velen van hen zelf hebben betaald middels de niet geringe premies, maar dit terzijde...

Prachtig toch?

Gemakshalve wordt er wel even aan voorbijgegaan dat de mensen, die nu nog steeds niet aan de bak komen, veelal ofwel arbeidsongeschikt zijn ofwel niet erg in "de markt" liggen bij de o zo klagende ondernemers...
Overigens... wie heeft deze ondernemers als eens tevreden gezien?
Gaat het slecht met de economie dan klagen ze over lage winsten... gaat het goed, dan klagen ze over te weinig personeel...

Maar dat geeft niet hoor...
Vermeend zal er wel een puntje aan zuigen...

De volgende stap zal waarschijnlijk zijn om het z.g. stempelen weer in te voeren...

D.
Referendum = meer democratie en betrokkenheid.