Inspraakverhaal voorzitter PEL, Pyt van der Galiën over de Kadernota CWI voor Commissie Welzijn d.d. 29-6-2000:


Kadernotitie CWI

Om te beginnen zouden wij het College willen verzoeken met betrekking tot werkzoekenden het woord 'diagnose' niet meer te gebruiken (zie pag. 3). Werkzoekenden zijn niet ziek, ze hebben alleen geen betaald werk. Dat werkzoekenden gediagnosticeerd zouden moeten worden is onnodig denigrerend en beledigend.
Inhoudelijk: wat de meerwaarde van CWI's zou moeten zijn, is ons onduidelijk. Volgens ons betekent het weinig anders dan de creatie van een nieuwe bureaucratische laag. Helaas is de gemeente echter gehouden wetgeving van het Rijk uit te voeren, zodat men niet om de vorming van CWI's heen kan.
Het enthousiasme waarmee de voorliggende kadernotitie de CWI begroet wordt lijkt ons echter nogal misplaatst. Blijkbaar heeft het rare idee postgevat dat je, wanneer je maar zoveel mogelijk instellingen in één gebouw bij elkaar zet, de dienstverlening op magische wijze enorm zal verbeteren. Wij hebben daar zo onze twijfels bij. Zo is het voor ons een raadsel wat er aan de dienstverlening richting uitkeringsgerechtigden in Ferwerderadiel verbeterd wanneer die voortaan vanuit Janum naar Leeuwarden moeten reizen.
Voor de rest is de voorliggende notitie- eerlijk gezegd - voor ons vooral een vorm van hogere politieke mystiek, iets waar wij nooit iets mee hebben gehad. Een voorbeeld is de tweede alinea van pagina 7.
Ik citeer: "de burger van onze stad krijgt daarmee reeds een duidelijke toegangspoort voor werk en inkomen en wordt duidelijk geconfronteerd met ons uitgangspunt dat werk boven inkomen gaat
Om verdere invulling te geven aan het motto 'werk boven inkomen' worden activering en controle van fase -1 uitkeringsgerechtigden ook uitgeoefend op locatie van het CWI."

Even afgezien van de vraag waarom de burger zonodig ergens mee geconfronteerd moet worden is het ons niet duidelijk waaruit die confrontatie dan wel bestaat. Wordt dat in grote letters boven de deur geschreven?
Het is ons ook onduidelijk wat verdere invulling van het motto 'werk boven inkomen' te maken heeft met het uitoefenen van aktivering en controle van fase-1 uitkeringsgerechtigden op locatie van het CWI.
Samengevat: wanneer de overheid haar dienstverlening verbeterd zijn wij daar uiteraard helemaal voor. Het is ons echter volstrekt niet duidelijk hoe CWI's daaraan een bijdrage kunnen leveren. De kadernotitie verschaft daarover ook geen enkele duidelijkheid. Dat verwijten we het College overigens op zich niet. Ook notities van andere instanties hebben ons dat nooit kunnen verduidelijken. Volgens ons weet dan ook geen mens dat.
Onze conclusie: op zijn best is de enige verandering dat sommige uitkeringsgerechtigden voortaan naar een andere locatie moeten gaan. Op zijn slechtst ontstaat er een ambtelijke wirwar, waarin niemand de weg weet te vinden.
Wij raden dan ook ten sterkste aan de kadernotitie te verwerpen en eens grondig na te denken over de wijze waarop de dienstverlening van de Sociale Dienst verbeterd kan worden, vooraleer er over wordt gegaan tot ingrijpende beleidswijzigingen.

Vereniging PEL